Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

PASFOTO’s

Voor vele van onze leden zijn pasfoto’s nog een belangrijke bron van inkomsten

De zomer komt er aan en dat betekent dat heel wat Belgen bij een beroepsfotograaf langsgaan om identiteitsfoto’s te laten maken voor een nieuw reispaspoort.
Als bijlage de memo die de fotografen kan helpen om de ICAO-conformiteit van de pasfoto’s  na te gaan. Dit is een recente memo die we in februari nog besproken hebben op de Fod buitenlandse zaken en die ook heel recentelijk naar de gemeentelijke besturen werd gestuurd.

Wij blijven er op aandringen regelmatig contact op de nemen en te overleggen met de gemeentelijke diensten. Zij beslissen of pasfoto’s voldoen aan de gestelde ICAO-normen

Het belang van een ICAO-conforme foto

Als er toch een niet-conforme foto wordt gebruikt, is het niet ondenkbaar dat de houder van het paspoort problemen ondervindt bij de grenscontrole, temeer omdat er meer en meer e-gates in gebruik zijn (elektronische poortjes die met gezichtsherkenning werken). In het ergste geval moet de houder van het paspoort in bepaalde landen dan een meer doorgedreven grenscontrole ondergaan ( en dat betekent stress, tijdverlies, een gemiste vlucht of aansluitingsvlucht ,…).

De fotomatrix blijft het officiële toetsmodel

De bijgaande memo is een vereenvoudigd instrument dat de fotografen kan helpen bij het nemen van pasfoto’s voor paspoorten.
De fotomatrix op www.fotopaspoort.be, blijft uiteraard het officiële toetsmodel voor paspoortfoto’s.

PS we wijzen er nog even op dat de normen voor indentiteitsfoto’s voor identiteitskaarten nog niet aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als deze voor de reispaspoorten en vreemdelingenkaarten (op de pasfoto’s van ID- kaarten mag nog steeds gelachen worden).

© 2017 Nationale Vereniging van Beroepsfotografen vzw | DisclaimerPowered by SycroCMS | © ZuPP webbuilding