Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Actueel

FEP European Professional Photographer of the Year Awards 2010: onze leden vallen weer talrijk in de prijzen

3 september 2010 - De uitslag van de FEP European Professional Photographer of the Year Awards 2010 is bekendgemaakt. Onze leden scoren weer heel goed.

- Carl Lapeirre, winnaar van de FEP European Reportage Golden Camera Award
- Filip Santens, zilver categorie Landscape
- Filip Santens, zilver categorie Portrait
- Maryse Kuypers, brons categorie Reportage
- Maryse Kuypers, finalist categorie Landscape
- Andy J. J. Hens, finalist categorie Commercial
- Tom D. Jones, finalist categorie Ilustrative
- Tom D. Jones, finalist categorie Landscape
- Sylvia Jones, finalist categorie Portrait
- Johan Brouwers, finalist categorie Reportage
- Jasmine Debels, finalist categorie Reportage
- Norbert Maes, finalist categorie Reportage

Bekijk een album met de foto's van de laureaten.

Meer op www.europeanphotographers.eu

Pasfoto's: provinciale infosessies en stand van zaken (sept. 2010)

De eerste twee weken van september 2010 trokken we Vlaanderen door voor provinciale infosessies waarop wij de gemeenten ontmoetten en hen informeerden dat fotografen blijven meespelen in het pasfotogebeuren.

Uiteraard waren onze leden ook welkom op deze bijeenkomsten die plaats vonden in Grobbendonk, Heusden-Zolder, Roeselare, Leuven en Aalst.

Infosessie Roeselaere. Nikki Huts aan het woord. © Kurt Vansteelant

Wat is er tot nu gebeurd?

Op basis van een Europese verordening moeten vanaf volgend 2011 alle pasfoto's voor internationale reispassen voldoen aan een aantal biometrische vereisten (dwz: vereisten in verband met gezichtsherkenning).

Op basis van die verordening heeft de FOD Buitenlandse Zaken beslist om photobooths, een soort fotohokjes, zoals je die soms in stations en zo ziet staan, zullen plaatsen in de gemeentehuizen. De gemeente zou evenwel ook kunnen opteren voor een simpelere versie die dan zou bestaan uit een eenvoudige digitale camera. Deze zullen op kosten van Buitenlandse zaken geplaatst worden, de gemeente moet hier dus niet voor betalen. Wel is het zo dat de gemeente niet verplicht zal worden om deze photobooth te gebruiken. Zij mogen zelf bepalen of zij deze booth gebruiken, dan wel of zij via de lokale fotograaf blijven werken. Op dit punt blijft lobby-werk van de lokale fotograaf noodzakelijk.

Aangezien de pasfoto's voor internationale reispassen (dus niet voor identiteitskaarten of rijbewijs) moeten voldoen aan een aantal internationale normen, is het ook voor de fotograaf noodzakelijk dat er een platform wordt opgericht. Over dit platform zijn wij momenteel aan het onderhandelen.

De fotograaf kan dan de foto die hij genomen heeft, uploaden op dit platform waar de foto onmiddellijk wordt getoetst aan de internationale normen. Is de foto in overeenstemming met die vereisten, dan wordt hij op het platform geplaatst en print de fotograaf een barcode die de fotograaf aan de klant meegeeft naast de geprinte foto's. De klant kan dan met deze barcode naar de gemeente gaan, de gemeenteambtenaar scant de barcode en haalt de foto van het platform.

Infosessie Roeselaere. Nikki Huts aan het woord. © Kurt Vansteelant

Vooruitzichten

De Nationale Vereniging van Beroepsfotografen overlegt momenteel ook met de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Mobiliteit om te bekijken op welke manier ons digitaal platform kan worden ingeschakeld om foto's rechtstreeks aan het Rijksregister aan te leveren.

Op die manier zouden voor alle pasfoto's een link voorzien worden tussen de fotograaf, het rijksregister en de gemeente, zodat de toepassing sterk vereenvoudigd wordt, en tegelijk alle noodzakelijke voorwaarden inzake veiligheid en kwaliteit worden gegarandeerd.

Voordelen voor de gemeente

Als de gemeente ervoor kiest om de booths niet te gebruiken, maar integendeel met de lokale fotografen te blijven werken, betekent dit voor de gemeente aan hoop voordelen:

- hoewel de gemeente niet zal moeten betalen voor de plaatsing van de booths, zal ze toch kosten moeten dragen. We denken aan de werkuren die gepaard gaan met het nemen van de foto' zeker als het gaat om moeilijker te fotograferen personen (mensen met een bril, kinderen en oudere mensen, gehandicapten, ...).
- Er zijn geen opleidingskosten en opleidingsuren nodig voor het gemeentepersoneel om zich om te scholen tot fotograaf. De fotograaf heeft alle nodige ervaring, know how en apparatuur in huis om op korte tijd een geslaagde pasfoto te kunnen nemen, zelfs van moeilijkere doelgroepen.
- Er zullen geen problemen ontstaan bij de gemeente op vlak van technische defecten, die meestal pas na een paar dagen zullen worden gerepareerd.
- De gemeente kan op die manier de lokale economie steunen door haar fotografen de economische zuurstof te geven die zij nodig hebben.
- Er zal gewerkt worden met een uniform en eenvoudig systeem (door de fotograaf, het rijksregister en de gemeente aan elkaar te linken), dat ook aan alle noodzakelijke voorwaarden inzake veiligheid en kwaliteit voldoet.
- Misschien wel het grootste voordeel: er zullen geen pasfoto's meer geweigerd worden bij de gemeente. Elke foto die de gemeente van het platform haalt zal immers reeds getest zijn aan alle veiligheids- en kwaliteitsnormen. Op die manier kan een snellere dienstverlening door de gemeente worden gegarandeerd, en zullen ook de burgers tevreden zijn, aangezien zijn niet meer zullen worden teruggestuurd omdat de foto niet voldoet.

Tijdens de eerste helft van september 2010 werden alle gemeenten via provinciale bijeenkomsten uitgenodigd om deel te nemen aan een colloquium van UNIZO rond digitale dienstverlening. Op deze bijeenkomsten toonden wij een presentatie om de gemeenten te trachten te overtuigen van het nut van ons platform.

Wij blijven erop wijzen dat ook de fotografen aan de hand van deze informatie zijn lobbywerk doet in zijn gemeente, met zijn schepenen van locale economie.

Lieven Cloots
Juridisch adviseur
Spastraat 8
1000 Brussel
tel. 02 238 05 42
lieven.cloots@unizo.be

Neem deel aan de Fotobarometer

De Nationale Vereniging van Beroepsfotografen heeft sinds het 2de kwartaal 2010 een fotobarometer ontwikkeld. Deze schetst de economische situatie en evolutie van de vakfotograaf.

Ten gevolge van informatica-problemen bij de opstart, hebben slechts een aantal fotografen kunnen intekenen. De fotobarometer is echter pas echt nuttig als zoveel mogelijk fotografen deelnemen.

Daarom lanceren wij een nieuwe intake-procedure. U zult hiervoor weldra nog een officiële mail krijgen, die u gestuurd zal worden vanaf het mailadres mailto:kmobarometer@unizo.be. U hoeft enkel op de link in die mail te klikken om u te registreren.

Bij wijze van voorsmaakje geven wij u reeds de resultaten van de eerste barometer mee in deze Powerpoint bijlage.

Lieven Cloots
Adviseur v.d. Nationale Vereniging van Beroepsfotografen vzw
Spastraat 8
1000 Brussel
tel. +32 (0)2 238 06 70
lieven.cloots@unizo.be

Dossier pasfoto's (augustus 2010)

Al is het vakantieperiode toch hebben we niet stil gezeten. Het dossier van de pasfoto's houdt ons in de ban.

- In mei namen we in Brussel deel aan studiedagen rond 'identity fraude'
- In juni bespraken we de situatie met de Franse organisaties. We vernamen dat in Frankrijk een wetsvoorstel werd ingediend om de geplaatste booths terug af te schaffen.
- In juli hadden we overleg op het Ministerie van Mobiliteit in verband met de pasfoto's voor de rijbewijzen.
- Begin augustus hadden we opnieuw een onderhoud met de Directeur Generaal Binnenlandse Zaken en zijn team in verband met de pasfoto's voor de id-kaarten.

Zowel het overleg met Mobiliteit als Binnenlandse Zaken verliep naar ons aanvoelen heel positief. Bij beide Ministeries vonden we een bereidheid om met de fotografen verder te werken wanneer een digitaal platform operationeel is. Het gaat over belangrijke aantallen. Binnenlandse zaken momenteel 2.000.000 pasfoto's per jaar tegenover 400.000 pasfoto's per jaar voor de internationale reispassen.

In overleg bereiden we een concrete samenwerking voor over de modaliteiten van het digitaal platform.

Niettegenstaande FOD Buitenlandse Zaken nog steeds de intentie heeft fotobooths of webcams te plaatsen in de gemeenten (basisinvestering van 16 miljoen euro) blijft het belangrijk de gemeenten te blijven sensibiliseren en informeren dat ze pasfoto's van beroepsfotografen zullen kunnen blijven gebruiken.

Wij van onze kant zullen de gemeenten alvast nogmaals informeren. Wij zullen dit heel concreet doen op provinciale overlegvergaderingen met de gemeenten begin september 2010.

Provinciale presentaties:

  • Antwerpen - 2 september 2010 - Grobbendonk
  • Limburg - 3 september 2010 - Heusden-Zolder
  • West-Vlaanderen - 7 september 2010 - Roeselare
  • Vlaams-Brabant - 9 september 2010 - Leuven
  • Oost-Vlaanderen - 10 september 2010 - Aalst

Johan Brouwers & Carl Lapeirre 2 Belgische laureaten in Bourbon-Lancy (F)

Johan Brouwers en Carl Lapeirre 2 Belgische laureaten in Bourbon-Lancy (F)

Op het 2-jaarlijkse fotofestival "l'Eté des Portraits" in Bourbon-Lancy in Frankrijk vielen 2 van onze leden in de prijzen.

Carl Lapeirre uit Bissegem werd winnaar in de categorie kinderportret en Johan Brouwers uit Houthalen in de categorie portret op reportage.

Zie ook www.etedesportraits.com 

Een 26-koppige delegatie van onze vereniging bracht ook dit jaar weer een groepsbezoek aan dit prestigieuse festival.
Een 500-tal fotografen stelden zo'n 1500 foto's tentoon verspreid over de straten, pleinen en parken van de stad.

De Nationale Vereniging van Beroepsfotografen neemt steeds deel aan dit festival door een aantal kandidaturen van Vlaamse fotografen in te dienen. Hun werken weerspiegelen de kwaliteit die België te bieden heeft op vlak van portretfotografie. Ze geven blijk van groot vakmanschap, een reputatie die we terecht hebben weten op te bouwen in het buitenland.

Klik op de foto's om te vergroten!

De Belgische delegatie in Bourbon-Lancy © Johan Brouwers Carl Lapeirre, winnaar categorie kinderportret © Kurt Vansteelant Johan Brouwers, winnaar categorie reportageportret © Bruno Vetters

Een hartelijk welkom aan onze pas afgestudeerde nieuwe aspirant-leden!

Op basis van het eindwerk van afgestudeerde fotografen honoreert de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen jaarlijks een aantal toekomstige starters.

Eind juni 2010 viel dit te beurt aan Oona Smet, Laika Schuoler, Benoit Vermeeren en Jordi Lauwers van de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen en aan Sarah Van Herck, Tinne Vandeperre en Romina Pasten Vera van het Sisa.

Daar deze jongeren op basis van hun fotowerk blijk geven over het vereiste vakmanschap te beschikken om het als "prof" te maken kregen zij een aspirant-lidmaatschap van de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen.

Wij zijn er immers van overtuigd dat zij de mogelijkheid in zich hebben om op termijn met de juiste aanpak, een goede commerciële feeling en de vereiste doorzetting een professionele loopbaan als zelfstandig beroepsfotograaf te kunnen opbouwen.

De jonge pas afgestudeerden gaven blijk deze aanmoediging zeer zeker te appreciëren. Wij hopen hen regelmatig te kunnen ontmoeten op de bijeenkomsten van de beroepsvereniging waar ze, naar wij hopen, snel de steun en solidariteit van de vele gevestigde fotografen zullen voelen.

Tevens worden deze afgestudeerden sterk aangemoedigd om hun kandidatuur in te dienen voor de Summer Academy van 19 tot 23 juli 2010 in Tongerlo, een uniek en exclusief aanbod ter voorbereiding op een zelfstandige loopbaan.

Alle info op www.ondernemendeschool.be/summeracademy.

Hoe mijn bestaande fotozaak reorganiseren en aanpassen aan de sterk veranderde fotobranche?

"Ik ben gisteren bij mijn boekhouder geweest en uit de cijfers blijkt dat mijn fotozaak type oude stijl (finishing, verkoop, wat fotografie) niet meer ideaal is, zelfs weinig toekomst heeft. Mijn laatste investering in minilab is helemaal een flop geweest en heeft mij veel spaarcenten gekost. Mijn probleem is: hoe mijn zaak  terug omvormen naar een fotografiezaak. Uitverkopen wegens reorganisatie mag niet. Welke mogelijkheden heb ik? Ik ben mid 50 en stoppen is voor mij nog geen optie. Zijn er nog collega's die in de zelfde situatie zitten en hoe pakken zij dit aan...?"

Wij zijn ervan overtuigd dat bovenstaande getuigenis niet op zich staat. Daarom organiseren we een vergadering specifiek voor mensen die zich hierin herkennen of met de overschakeling bezig zijn of deze reeds tot een goed einde hebben gebracht. Uw getuigenissen zullen zeker interessant zijn.

Wil je uitgenodigd worden voor deze ervarings- en overlegbijeenkomst stuur ons gewoon je coördinaten door dan bezorgen we je verdere info over plaats en datum.

fotografen@unizo.be

Inhoud syndiceren

© 2018 Nationale Vereniging van Beroepsfotografen vzw | Disclaimer / privacyverklaring |  Powered by SycroCMS | © ZuPP webbuilding