Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Wat is QEP - Master QEP

QEP - Qualified European Photographer logo

 

 

QEP: Qualified European Professional Photographer

MASTER QEP: Master Qualified European Professional Photographer

 Het QEP-label, Qualified European Professional Photographer

De FEP, de Federation of European Professional Photographers, heeft een kwalificatiesysteem opgezet
dat fotografen omwille van hun uitzonderlijke vakkundige capaciteiten erkent door gans Europa. Beroepsfotografen kunnen erkend worden als Qualified European Professional Photographer.
Dit Europese toplabel overstijgt de onderscheidingen die in de respectievelijke landen worden uitgereikt.

De Master QEP-titel is een nog hogere onderscheiding die toegekend wordt aan QEP-houders die een uitzonderlijke bekwaamheid tonen in hun werk.

De jury beoordeelt het Master-panel van Filip Santens QEP jury

Een internationale jury beoordeelt in alle anonimiteit de technische en artistieke kwaliteiten van het professionele werk van de kandidaten.
Deze jury is samengesteld uit QEP en Master QEP gekwalificeerde fotografen, voorgedragen door de deelnemende landen.

Inschrijvingsformulier QEP 8-9 juli 217 Falmouth (UK) - deadline inschrijving 15 mei 2017

Inschrijvingsformulier MQEP 8-9 juli 2017 Falmouth (UK) - deadline inschrijving 15 mei 2017

QEP EN MASTER QEP KANDIDATUURSTELLINGEN

Voorwaarden waaraan een kandidaat moet voldoen:

Zie ook www.europeanphotographers.eu

• Lid zijn van een door FEP erkende nationale vereniging van beroepsfotografen.

• De FEP Europese gedragscode voor professionele fotografen aanvaarden (FEP European Code of Professional Conduct).

• Een paneel indienen van 12 foto’s (voor de QEP) of 20 foto’s (voor de Master QEP). De Master QEP is een hogere qualificatie voorbehouden voor houders van een QEP-titel.

• Inloggen op de FEP website, www.europeanphotographers.eu, en het QEP-inschrijvingsformulier, resp. Master QEP-inschrijvingsformulier downloaden.

• Dit formuilier volledig invullen met behulp van MS Word (handgeschreven formulieren worden niet aanvaard), dit formulier afdrukken en toevoegen aan het ingediende paneel met foto’s.

• Dit inschrijvingsformulier eveneens per e-mail versturen naar het FEP secretariaat (secretariat@europeanphotographers.eu) binnen de op de website van de FEP vooropgestelde termijn (uiterlijk 30 april voor de jurering van mei/juni en 31 oktober voor de jurering van november/december).

• Een bedrag van 150 euro voor een QEP- of 250 euro voor een Master QEP-inschrijving overmaken op de rekening van de FEP. De bankgegevens van de FEP staan vermeld op het inschrijvingsformulier. De inschrijving is pas definitief als de FEP een bewijs heeft ontvangen van de volledige betaling van het inschrijvingsgeld door de kandidaat.

• Een copie van het inschrijvingsformulier versturen naar zijn/haar nationale vereniging.

Inschrijvingsvoorwaarden

• De panelen moeten ten laatste de dag voor de jurering toekomen op het adres van de FEP dat op het deelnemingsformulier staat.

• Panelen mogen ingediend worden in verschillende categoriën, naargelang de specialisatie van de kandidaat, zoals portret, huwelijk, reclame, landschap, reportage, industriëel, enz.

• De ingediende panelen moeten bestaan uit afdrukken, in kleur of monochroom, of een mix van beide.

• De afdrukken moeten gemonteerd worden op lichtgewicht drager zoals karton, Forex, Decocell, Kadapak of een gelijkaardig materiaal en mogen slechts uit één afbeelding bestaan. Een panel mag maximum 50 cm hoog of breed zijn.

• Inlijstingen worden niet toegelaten. Het totale gewicht van alle panelen mag het kant-en-klare verzendgewicht van 2,5 kg niet overschrijden, tenzij de foto's door de fotograaf zelf bezorgd en afgehaald worden.

• Bij alle panelen moet een CD/DVD gevoegd worden met daarop een digitale versie van alle foto’s, in hoge resolutie, 300 dpi, 20 cm de langste zijde.

• Iedere afdruk moet aan de achterkant duidelijk genummerd zijn in de volgorde van voorstelling aan de jury.

• Alle afdrukken moeten afgeleverd worden in een herbruikbare verpakking om het behandelen en terugzenden gemakkelijker te maken. Deze verpakking mag niet groter zijn dan 55x60 cm.

Algemene opmerking betreffende zowel de QEP als de Master QEP

• Alle kandidaten krijgen een geschreven rapport van het resultaat van de jurering van hun paneel. Geslaagde kandidaten ontvangen een certificaat van de FEP. Een lijst met uitsluitend geslaagde kandidaten zal gepubliceerd worden. De anoniemiteit van alle kandidaten wordt ten allen tijde gegarandeerd, ook gedurende de jureringen.

• Alle panelen die niet aan de hierna volgende voorwaarden voldoen zullen door het FEP secretariaat niet voorgedragen worden voor jurering en ook niet teruggestuurd worden naar hun auteur, indien:

- De ingediende afbeeldingen niet voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden
- Het lidmaatschap van de kandidaat niet bevestigd werd door de betreffende nationale vereniging
- Het inschrijvingsbedrag niet of niet tijdig betaald werd

• Een minimum van 40 QEP kandidaturen (of 30 QEP en 5 Master QEP kandidaturen) is nodig om een jureringssessie te kunnen laten doorgaan. Indien dit aantal niet behaald wordt dan worden de ingediende panelen gejureerd tijdens de eerstvolgende sessie.

• FEP terugzendservice

Om de kosten te dekken voor het terugzenden van de panelen naar het adres vermeld op het inschrijvingsformulier moet er een bijkomende overschrijving van 60 euro gedaan worden naar de rekening van de FEP. Het bewijs van deze betaling moet bij het inschrijvingsformulier gevoegd worden.

• Gelieve dit QEP reglement stipt te volgen en eventueel contact op te nemen met uw nationale vereniging vóór dat u uw paneel indient. Om de FEP kwalificaties te promoten organiseren meerdere nationale verenigingen mentoringsessies om kandidaten te begeleiden bij het voorbereiden en indienen van hun panelen.

Copyright

Het copyright van alle ingediende afbeeldingen blijft eigendom van de copyrighthouder. De FEP behoudt zich evenwel het recht voor om, zonder vergoeding, de ingediende afbeeldingen te gebruiken voor publicatie en promotionele doeleinden, en dit voor zowel de huidige als toekomstige onderscheidingen en projecten van de FEP. Het is van het grootste belang dat de kandidaat de voorafgaande toelating heeft van zijn klant en/of van de copyrighthouder en een geschreven toelating van het model, indien dit van toepassing is op het ingediende werk.

Jurering

De QEP-jury wordt samengesteld uit QEP- en Master QEP-houders die jaarlijks aangeduid worden door de nationale verenigingen en waaruit de voorzitter van de jury een selectie maakt. Om te slagen moet de kandidaat een meerderheid van de stemmen van de juryleden behalen.

© 2017 Nationale Vereniging van Beroepsfotografen vzw | DisclaimerPowered by SycroCMS | © ZuPP webbuilding

Comments