Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

De Nationale Vereniging van Beroepsfotografen v.z.w. is de beroepsorganisatie voor de professionele fotografen uit de sectoren portret, reportage, huwelijk, publiciteit, industrie en handel. Zelfstandige fotografen en studenten uit België en Nederland kunnen aansluiten.

Naast de syndicale belangenbehartiging organiseert zij workshops, bijscholingsinitiatieven, ervaringsuitwisselingen en studiereizen. De kwaliteitsverhoging, de promotie van de fotografie en de collegialiteit tussen vakfotografen staan daarbij voorop.

Met al uw vragen kan u steeds terecht op het Nationaal Secretariaat. Op de Zoek Fotograaf-pagina kan u informatie over onze leden-fotografen opzoeken aan de hand van trefwoorden ivm hun specialiteit of adresgegevens.

Opening tentoonstelling Unknown Masterpieces in Knokke-Heist

Zaterdag 24 maart 2018 om 16.00 uur in Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist officiële opening van het de tentoonstelling Unknown Masterpieces (te ontdekken fototalent).

Curatoren: Stephane Verheye en Freddy Van Vlaenderen

Al onze leden zijn welkom.
Alle info in deze uitnodiging en deze folder.

Graag jullie komst bevestigen aan: cc.ticket@knokke-heist.be

Portfoliobespreking als voorbereiding op een kandidatuurstelling voor EP en QEP

Ter voorbereiding van de effectieve jureringen hebben er, in een informele sfeer, constructieve besprekingen plaats met fotografen die op korte of lange termijn overwegen om hun kandidatuur te stellen.

Een team van leden-(Master) QEP-fotografen, die allen reeds meerdere malen jurylid waren tijdens de QEP-jureringen, zal de aangeboden foto's bekijken en constructief bespreken.

Aanvang: 21 maart om 18 u voorafgaand aan de infoavond over prijszetting.
Locatie: 't Klooster, Brugstraat 11 in 9120 Vrasene.

Inschrijven voor deze portfoliobespreking en info via nikki.huts@unizo.be 

Meer ...

Info- en inspiratieavond rond marketing, verkoopsstrategie en prijsbepaling

Datum: woensdag 21 maart 2018, welkom vanaf 19.30 sessie om 20.00 uur
Locatie: OC ’t Klooster in de Brugstraat 11 in Vrasene, deelgemeente van Beveren, aan de expressweg Antwerpen-Knokke
Deelname: gratis voor leden en hun partner

Wij bezorgen u tijdig de carpoollijst zodat u kan afspreken om samen te rijden.

Verplicht aanmelden op /actueel/activiteiten

Programma:

 1. Als ervaren portretfotograaf en gewaardeerde docent schetst Paul Gheyle de voorwaarden die onontbeerlijk zijn om het te maken als ‘beroeps’fotograaf. Hij zal de problematiek van prijscalculatie duiden. De prijs die een klant betaalt is meer dan een bedrag.
  Zijn visie wordt ruim geïllustreerd door vele concrete voorbeelden.
 2. In een tweede deel getuigt Hilde Peetermans. Zij heeft haar fotozaak buiten de gemeentekern van Herselt. Permanente bijscholing inspireren haar bij de uitbouw van haar fotobedrijf. Zij heeft een eigen traject en specifieke aanpak uitgestippeld waardoor ze full time leeft van haar fotografie. Een strategie die voor haar werkt en succes scoort. Hilde illustreert haar visie rond prijsbepaling en aanpak.
 3. Een aantal bedrijven stellen hun laatste nieuwe producten voor.


Er wordt tijd voorzien voor interactie met de aanwezigen.

Verkiezingsfotografie

Infosessie 23 jan 2018 - doe-sessie 28 en 29 maart 2018


Hoe kunnen fotografen zich optimaal voorbereiden op het nemen van campagnefoto’s?

In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 organiseren wij een 'infosessie’ en een ‘praktijkdag’.
1. Infosessie op dinsdagavond 23 januari 2018

Het hoe en waarom bij het maken van foto’s voor verkiezingen, toegelicht door Annemie Lemahieu en fotograaf Marc Wallican.

Als gewezen communicatiedirecteur van een politieke partij heeft Annemie heel wat ervaring over het opzetten van campagnes en samenwerken met fotografen. Zij heeft een goed zicht op de vereisten van een fotograaf om goede campagnebeelden te maken. Fotograaf Marc Wallican werd door haar ervaren als één van de beste campagnefotografen.

De verhelderende inbreng en nuttige tips van Annemie Lemahieu en Marc Wallican werden door de deelnemers zeer geapprecieerd.
Naast de vele adviezen en tips die toen meegegeven werden wordt een praktijkdag georganiseerd.
Wegens de grote interesse wordt deze tweemaal herhaald met hetzelfde programma.

2. Doe-sessie op woensdag 28 en donderdag 29 maart 2018 om 11 uur (zelfde programma op beide dagen)

Er is bewust gekozen om te starten en te eindigen  na de spits

Specifieke portretfotografie (campagnefoto's) op locatie onder begeleiding van fotograaf Marc Wallican.

Locatie: Kasteel Cortewalle, Zwarte Dreef 1 in 9120 Beveren
Parking: Essendreef, 9120 Beveren

Kasteel Cortewalle is een prachtige waterburcht gelegen in een uitgestrekt park van 10 ha vlakbij het centrum van Beveren.

Deelname: beperkt tot maximum 10 deelnemers per dag.

Bijdrage: 90 euro (excl btw) indien je betaalt via de kmo-portefeuille. De Vlaamse overheid betaalt de overige 40 % zijnde 60 euro pp.
Anders 150 euro (excl btw) voor het volledige pakket, opleiding, welkomstkoffie, broodjeslunch, koffiepauzes inbegrepen.

Na aanmelding ontvang je alle informatie voor betaling via kmo-portefeuille (enkel mogelijk voor fotografen die in Vlaanderen gevestigd zijn).
Aanmelden door jouw facturatiegegevens door te sturen naar fotografen@unizo.be

Meer...

Infosessie GDPR de nieuwe Europese privacyregels

Puurs 17 april 2018

Op 25 mei 2018 treden er belangrijke nieuwigheden in de privacyregels in werking. Met de GDPR (General Data Protection Regulation) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil Europa een hoger beschermingsniveau bereiken voor alle particulieren van wie persoonsgegevens verwerkt worden. Belangrijke principes uit de GDPR zijn de rechtmatige verwerking van de persoonlijke gegevens, de beperkte doeleinden en de geminimaliseerde dataverwerking.

Houdt u klantgegevens bij? Kan u zomaar foto’s bewaren? Houdt u gegevens van leveranciers bij? U krijgt een verhelderende toelichting hoe u zich als fotograaf in regel moet stellen met de nieuwe voorwaarden. Wij organiseren een praktische sessie over GDPR, specifiek voor fotografen. In begrijpbare taal zullen de 'Wat’s' en 'Hoe’s' concreet toegelicht worden.

Datum: dinsdag 17 april 2018 om 20.00 uur
Locatie: Rijksweg 9 te Puurs
Begeleiding: Bart Van Besien, advocaat en specialist op vlak van auteursrechten, intellectuele eigendom en mediarechten. Website Finniancolumba.be 
Deelname: gratis voor leden en hun partner

Aanmelden op http://www.beroepsfotografen.be/actueel/activiteiten

Lerend Netwerk

Peterschapsgroepen nieuwe formule, vanaf mei 2018

In vijf sessies leren van elkaar en van experts, relevante ervaringen delen en nieuwe inzichten verwerven.

 • Studiobezoeken XXL
  Vijf boeiende fotostudiobezoeken: bij Carl en Ingrid Lapeirre, Paul en Marleen Gheyle, Saskia Haché, Joris Luyten en andere collega’s. Met als extra dimensie: licht, marketing, presentatie, prijsbepaling …
  Start maandagnamiddag 28 mei 2018.
  Coördinatie Bruno Vetters.
 • Het maken van korte bedrijfsfilms
  Vijf stimulerende sessies onder begeleiding van enkele experts.
  Coach is foto- en videograaf Raf Lehaen.
  Start maandagavond 14 mei 2018.
 • Meer dan passie: groeipad voor een geslaagd fotobedrijf
  Vijf inspiratiesessies voor recent gestarte fotografen onder begeleiding van Pieter Clicteur en Luk Collet.
  Start dinsdagavond 22 mei 2018.


     Info fotografen@unizo.be 

Kalender van de geplande opleidingen en activiteiten in het voorjaar 2018

De Nationale Vereniging van Beroepsfotografen is erkend als dienstverlener voor de kmo-portefeuille

Om de deelnemers aan onze opleidingen nog meer van dienst te zijn werd in oktober en november 2016 door een onafhankelijk extern bureau een grondige audit van 12 uur uitgevoerd.
De werking, activiteiten en boekhouding van de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen werd onder de loep genomen.
We kregen de hoogst mogelijke score waardoor we begin 2017 dan ook de officiële bevestiging kregen dat we erkend zijn als dienstverlener voor de kmo-portefeuille.

In concreto betekent dit dat de Vlaamse overheid 40% van de kosten op zich neemt voor de opleidingen die de leden-fotografen volgen via de beroepsvereniging. Ook voor de aangekondigde advies-audits wordt 40 % betaald door de overheid, op voorwaarde dat de deelnemende bedrijven gevestigd zijn in Vlaanderen.

Programmatie 2018 (meer hierover en juiste data weldra op deze pagina's):

 • 17 januari: nieuwjaarsdrink met awardsshow in 't Klooster in Vrasene
 • 23 januari: infosessie verkiezingsfotografie
 • 9-10-11 maart: aanwezigheid op de PhotoDays in Brussels Expo, Paleis 4
 • 12 maart: presentatie Foodprint in Gent
 • 15 maart: info- debatavond over pasfoto’s
 • 21 maart: prijsberekening en verkoopstraject in Vrasene
 • 21 maart: portfoliobespreking in Vrasene
 • 24 maart: vernissage ‘Unknow Master pieces’ en tentoonstelling Stefan Vanfleteren, Knokke
 • 28 en 29 maart: verkiezingsfotografie, campagneportretten met Marc Wallican, Beveren
 • 17 april: GDPR (AVG) voor fotografen, Brussel
 • april/mei: masterclass foodfotografie dranken met Joris Luyten
 • mei: Lerend Netwerk, start nieuwe peterschapsgroepen
 • 4 juni: fotosafari in Tienen met gastheer Steven Massart
 • 11 en 12 juni: masterclass Creatieve Fotografie met Antti Karppinen (FIN)
 • 13 en 14 juni: 2-daagse geavanceerde Masterclass ‘Fantasy’ met Antti Karppinen (FIN)
 • zomer: fotofestival L'Eté des Portraits in Bourbon-Lancy (22 juli - 28 oktober)


Najaar 2018:

 • Drones: opleiding, wetgeving, tarieven, ervaringen, ...
 • Portfoliobesprekingen
 • Startersavond
 • Audits en adviesverlening
 • Masterclass huwelijksfotografie
 • ...


Lerend Netwerk
Peterschapsgroepen nieuwe formule, vanaf mei 2018

In vijf sessies leren van elkaar en van experts, relevante ervaringen delen en nieuwe inzichten verwerven

 • “Studiobezoeken XXL”: vijf boeiende fotostudiobezoeken: bij Carl en Ingrid Lapeirre, Paul en Marleen Gheyle, Saskia Haché, Joris Luyten en andere collega’s. Met als extra dimensie: licht, marketing, presentatie, prijsbepaling…
 • “Het maken van korte bedrijfsfilms”: vijf stimulerende sessies onder begeleiding van foto- en videograaf Raf Lehaen
 • “Meer dan passie: groeipad voor een geslaagd fotobedrijf":
  Vijf inspiratiesessies voor recent gestarte fotografen onder begeleiding van Luk Collet

Stedelijke ‘fotosafari’ in Tienen

Datum: maandag 4 juni aanvang 14.00 uur
Locatie: Tienen
Coördinatie: Steven Massart

Op 3 locaties in de stad worden workshops georganiseerd die zich enkele malen herhalen.
Alle deelnemers hebben de gelegenheid alles te volgen.
Vele aspecten van de fotografie komen aan bod: portret, architectuur, mode …

Voor meer info: fotografen@unizo.be 

Masterclass ‘Creative Photography & Retouching’ met Antti Karppinen

De samenwerking tussen ChromaLuxe en de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen resulteert in een nieuw uniek aanbod.
Na het grote succes en de algehele tevredenheid van vorig jaar wordt een nieuwe Masterclass ‘Creative Photography & Retouching’ met Antti Karppinen georganiseerd.

Data

 • 2-daagse masterclass Creative Photography & Retouching op maandag 11 juni en dinsdag 12 juni 2018
 • Voor hen die vorig jaar deelnamen gaat er een vervolmakingsessie door op 13 en 14 juni 2018.


Deelnemingsbijdrage

Dankzij de steun van ChromaLuxe is de deelnemingsbijdrage voor leden voor het totale pakket slechts 645 euro of 387 euro bij gebruik making van de kmo-portefeuille.
Bij interesse mail naar fotografen@unizo.be dan sturen we u meer info ivm het programma, wat inbegrepen is en over het gebruik van de kmo-portefeuille.

Wie is Antti Karppinen?

 • Antti Karppinen komt uit Finland
 • Publiciteits- en Fine Art-fotograaf
 • Eén van de grote digitale artiesten van deze tijd
 • Hij won de gouden medaille in de World Photographic Cup 2017 in de categorie illustrative
 • http://anttikarppinen.com 


Meer ...

FEP European Professional Photographer of the Year Awards 2018

De eerste resultaten van de “FEP European Professional Photographer of the Year Awards, 2018” zijn bekendgemaakt.

Dit zijn de namen van de Belgen die een top-10 finaleplaats behaalden in één van de categorieën:

 • COMMERCIAL: Reginald Tackoen
 • LANDSCAPE: Karel Mus, Jos Verhoogen
 • REPORTAGE/PHOTOJOURNALISM: Kurt Vansteelant, Jos Verhoogen
 • SPORT: Robert Biesemans
 • WILDLIFE: Ann Coppens, Martin Steenhaut


De top-3 van iedere categorie zijn de winnaars van een Bronzen, Zilveren of Gouden Camera.
Onder de winnaars van de Gouden Camera's koos de jury ook de "overall winner", de FEP European Professional Photographer of the Year 2018.

Alle finalisten van de 4de tot de 10de plaats ontvangen hun certificaat van Finalist tijdens de FEP Awards Ceremony op 25 maart 2018 in Bray, Ireland.
Dan zullen ook de winnaars van de Bronzen, Zilveren en Gouden Camera's in iedere categorie bekendgemaakt worden samen met de "overall winner". 

Hieronder de lijst van alle Belgische fotografen die niet de top-10 van hun categorie behaalden, maar wel minstens een Merit Award in de wacht sleepten voor hun individuele foto's: 

 • ILLUSTRATION/DIGITAL ART: Reginald Tackoen, 1 Merit Award
 • REPORTAGE: Bart Boodts, 1 Merit Award
 • WILDLIFE: Caroline Tanghe, 1 Merit Award


Hartelijke gelukwensen aan allen!

Tijdens de FEP Awards Ceremony in Ierland zal ook bekendgemaakt worden welke Excellence, Distinction en Merit Awards de finalisten en winaars behaalden voor hun individuele foto's.

Bij deze gelegenheid zullen eveneens de WPC – World Photographic Cup 2018 Nation Awards winnaars voorgesteld worden met hun winnende foto's afgedukt op ChromaLuxe.

En last but not least, zal ook de FETA – FEP Emerging Talent Award 2018 winnaar bekendgemaakt worden en gehuldigd samen met de finalisten van deze wedstrijd.

Lees ook de officiële uitslag op de FEP website http://www.europeanphotographers.eu/news/fep-news/2846-fep-european-professional-photographer-of-the-year-awards-2018-finalists-announcement 
De GALLERY of all the ENTRIES 2018 is te bekijken op http://www.europeanphotographers.eu/competition/competition.php?compo_id=50

(Picture by Antti Karppinen, QEP, Finland)

WPC 2018 - 'Best of team' announcement, January 29th

<p>&copy; Ann Coppens, best of team Belgium, WPC 2018</p>

 


Ann Coppens werd als 'Best of team' uitgeroepen onder de Belgische inzendingen voor de WPC 2018. Ze behaalde de hoogste individuele score van alle Belgische geselecteerden. Proficiat Ann.

WPC 2018 Top 10 announcement at Imaging USA, Nashville, January 16th

 

 
Proficiat voor Evi Polak, finalist voor Team Belgium in de categorie Reportage/Photojournalism in de World Photographic Cup 2018.

Meer op www.worldphotographiccup.org 

EP-jurering oktober-november 2017

Felicitaties voor Bart Boodts bij het behalen van zijn EP-certificaat bij de jureringssessie van oktober-november 2017.

Als voorbereiding op een deelname aan EP of QEP organiseren wij portfoliobesprekingen.
De datum en locatie van de portfoliobespreking worden via het e-mailnetwerk en op deze site bekendgemaakt.

De portfoliobesprekingen zijn gratis voor leden. Aanmelding verplicht fotografen@unizo.be. Maximum 10 deelnemers.
Op de site van de FEP kan je terecht indien je interesse hebt om je kandidatuur te stellen voor de volgende jurering. Deadline 28 februari 2018.
Via de link ‘Find a Photographer’ vind je de lijst van de EP's van eerdere jureringen.

Fotografen die niet slaagden voor hun EP-kandidatuur kunnen een tweede keer gratis deelnemen aan één van de 3 volgende EP jureringssessies. Zij mogen de betalingspagina bij de upload gewoon overslaan. Het is wel belangrijk dat ze het FEP secretariaat (secretariat@europeanphotographers.eu) verwittigen dat ze een tweede gratis poging gedaan hebben, anders wordt hun panel niet door de websoftware gevalideerd.

Meer ...

De WPC 2018 Gallery is nu on-line

<p>WPC - World Photographic Cup logo</p>

Alle inzendingen voor de World Photographic Cup 2018 zijn vanaf nu te bekijken op
http://www.worldphotographiccup.org/wpc_gallery/entries-2018/ 


 • The Top 10 announcement took place on Monday January 15th at Imaging USA, in Nashville, USA.
 • The best scored images from each teams and their authors will be presented with their “nation awards” in Dublin, Ireland on Sunday March 25th.
 • Finally, all Medalists and Team Winners will be announced in Sydney, Australia, on Saturday, May 5th, 2018.
 • Live broadcasts on social media will be organized for all the mentioned events.

WPC 2018 Team Belgium

Het nieuwe on-line platform voor EV- en QEV-kwalificaties is geopend

Het nieuwe on-line platform voor deelname aan de EV- en QEV-kwalificaties is vanaf nu beschikbaar op http://europeanphotographers.eu/qualifications.

Voor het behalen van een EV-label moet men 3 video's insturen, voor een QEP-label 5 video's. De inschrijvings- en uploadlink is open tot 14 januari 2018, waarna de jurering plaatsvindt.

EV reglement 2017  -  QEV reglement 2017

QEP jurering Rome 25 november 2017

Dikke proficiat voor Evi Polak, onze nieuwe QEP. Tijdens de jureringssessie van 24 november 2017 in Rome was de jury eensgezind overtuigd dat Evi met haar prachtige reeks reportagefoto's een QEP award verdiende.

Volgende QEP en Master QEP-jureringen op 9 en 10 juni 2018 in Tampere, Finland

Op de FEP-website is sinds oktober 2017 een nieuw on-line platform geopend voor kandidaten die zich willen inschrijven voor de QEP en MQEP jureringen. Het downloaden en manueel invullen van een inschrijvingsformulier is niet langer van toepassing. Alles gebeurt nu on-line op http://www.europeanphotographers.eu/cb-login. De eigenlijke jurering gebeurt uiteraard nog steeds met echte geprinte foto's.

Volgende QEP en Master QEP-jureringen gaan door op 9 en 10 juni 2018 in Tampere, Finland.

De deadline voor inschrijving voor deze jureringssessie is 30 april 2018. Kandidaten kunnen zich reeds aanmelden, maar hun lage resolutiebestanden mogen nog doorgestuurd worden tot eind mei 2018.
De panels moeten in Tampere afgeleverd worden binnen de 14 dagen voorafgaand aan de jurereringsdatum.

 • Indien voldoende interesse organiseren we in Vlaanderen ook nog, op basis van de mogelijke kandidaten, een bijkomende portfoliobespreking om uw deelname optimaal voor te bereiden.
 • Wij zorgen waar mogelijk ook dat uw geprint panel ter plaatse geraakt. Jullie hoeven het panel niet op te sturen. Voorwaarde is wel dat de foto's op een lichtgewicht drager gekleefd worden, zodat ze makkelijk getransporteerd kunnen worden.
 • Uw panel van 12 foto’s (of 20 voor de Master QEP) moet in ons bezit zijn voor 5 juni 2018.

Meer op de FEP-QEP pagina's van deze site en op http://www.europeanphotographers.eu/qualifications 

Twee onderzoeksprojecten, in samenwerking met de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven

De Beroepsfotograaf in 2020

Twee onderzoeksprojecten, in samenwerking met de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven, zijn gestart.

Sinds het ontstaan van de fotografie is ook het vak van fotograaf sterk geëvolueerd. De gebruiken zijn veranderd en ondermeer door de digitale evolutie is ook het consumentengedrag veranderd. De vakfotografen moeten zich permanent aanpassen aan de veranderde marktsituatie. Momenteel maken vele beroepsfotografen moeilijke tijden door. Men zoekt dikwijls de oorzaak bij anderen en bij concurrenten. Maar is dit wel zo?

Meer ...

Gezocht: Wie interesse heeft om mee input te geven aan deze projecten is heel erg welkom. Gewoon een mailtje sturen aan nikki.huts@unizo.be

De NVB werd nu ook geregistreerd als dienstverlener voor de dienst Opleiding bij de kmo-portefeuille

De Nationale Vereniging van Beroepsfotografen werd nu ook vanaf 25/01/2017 voor een periode van 5 jaar door de Vlaamse Overheid geregistreerd als dienstverlener voor de dienst Opleiding bij de kmo-portefeuille!
Daardoor kunnen onze leden gebruik maken van de kmo-portefeuille wanneer ze deelnemen aan een van de door de NVB georganiseerde opleidingssessies.

NVB erkend als dienstverlener 'Advies' bij de kmo-portefeuille

De Nationale Vereniging van Beroepsfotografen werd vanaf 13/01/2017 door de Vlaamse Overheid geregistreerd als dienstverlener voor de dienst Advies bij de kmo-portefeuille.
Daardoor kunnen onze leden vanaf nu gebruik maken van de kmo-portefeuille wanneer ze inschrijven voor een van de door de NVB georganiseerde adviessessies aan de hand van een doorlichting van hun bedrijf.

1. Advies voor portret- en reportagefotografen:

Een expert bezoekt uw zaak, studio, ontvangstruimte of werkplek. De expert maakt een analyse van uw bedrijf en van uw aanpak aan de hand van een checklist: o.a. opvang van de klanten, uitstraling, presentatie, productaanbod …

De resultaten worden met u besproken en u krijgt advies rond optimalisatie van uw bedrijfsvoering. Dit advies is een unieke opportuniteit die moet leiden tot efficiënter werken, meer klanten, omzetverhoging en succesvoller zaken doen.

Meer ...

2. Advies voor publiciteitsfotografen:

Een expert bezoekt uw werkplek met al dan niet een studio. De expert maakt een analyse van uw bedrijf en van uw aanpak aan de hand van een checklist: o.a. uw fotografie, prospectie, contact met de klanten, uitstraling, productaanbod, omgang met opdrachtgevers, productaflevering, opmaak offertes …

De resultaten worden met u besproken en u krijgt advies rond optimalisatie van uw bedrijfsvoering en van uw fotografische aanpak. Deze audit is een unieke opportuniteit die moet lijden tot efficiënter en kwalitatiever werken, meer klanten, omzetverhoging en succesvoller zaken doen.

Meer ...

Deelname:

Fotografen die wensen deel te nemen aan deze analyses en adviesgesprekken betalen 500 euro (excl. btw) als deelname in de kosten. Als zelfstandig ondernemer kan u gebruik maken van de kmo-portefeuille. In dit geval betaalt de Vlaamse Overheid 40% van de kosten. Concreet betaalt u zelf dan slechts 300 euro.

Interesse om deel te nemen? Mail naar fotografen@unizo.be. Achteraf krijgt u meer informatie rond het gebruik van de kmo-portefeuille en verdere modaliteiten en afspraken voor de adviesgesprekken.

QEV en EV – (Qualified) European Videographer

Twee nieuwe kwaliteitslabels van de FEP voor videografen

EV – European Videographer

De EV (European Videographer) is een nieuwe basiskwalificatie van de FEP (Federation of European Professional Photographers) en beschikbaar voor de meeste professionele videografen in Europa.
De EV-kwalificatie heeft tot doel het erkennen van de beroepsbekwaamheid en de professionele standaard van zij die het beroep van videograaf uitoefenen.

Vanaf 2016 gebeurt de EV-kandidatuurstelling en jurering volledig online. De eerste EV-jurering echter, op 21/22 november 2015 in Granada, Spanje, gebeurde door een jury ter plaatse.

QEV - Qualified European Videographer

Net als de EV is de QEV (Qualified European Videographer) een nieuwe video-kwaliteitsnorm van de FEP (Federation of European Professional Photographers) videografen in Europa.
Het QEV-reglement komt in grote lijnen overeen met het EV-reglement.

Belangrijkste verschillen:

- Het deelnamebedrag voor de QEV is 150 euro ipv 50 euro voor de EV.
- Elke kandidaat moet een reeks van 5 videofilms indienen, allemaal in dezelfde categorie.
- De volgende categoriën komen in aanmerking: social reportage, drawing and documentary feature, commercial and industrial, free creation.

De eerste QEV-jurering ging bij wijze van proef door op 21/22 november 2015 in Granada, Spanje, en gebeurde door een jury ter plaatse.

Een uitgebreide informatie ivm de QEV vindt u op de FEP-website www.europeanphotographers.eu/qualifications

Meer ...

Expertiseforum fotografie exclusief voor leden

Op vraag van vele leden hebben we een expertiseforum opgericht dat je kan bereiken na in te  loggen op deze website.
We roepen alle leden op ook dit forum te gebruiken en interessante info te plaatsen in desbetreffende categorieën. We stellen vast dat er tot op heden nog te weinig gebruik van gemaakt wordt…misschien wegens onbekend.

Schrijf je in, maak een eigen account aan. Daarna beschik je over een groeiende schat aan informatie over alles wat onze beroepsvereniging en ons beroep aanbelangt. Het forum is een geïntegreerd onderdeel van deze site en daarom moet je eerst een aparte nieuwe account aanmaken voor het forum.
Al deze informatie, aangeleverd door collega's en experten, is overzichtelijk geïnventariseerd en gegroepeerd onder volgende hoofdstukken:

 • actueel
 • helpdesk apparatuur
 • helpdesk software
 • fotografie specialisaties
 • fotografie inspiraties
 • zakelijk: mijn bedrijf
 • zakelijk: administratie en wetgeving

Nog niet bij de Facebookgroep van de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen?

Als nationale Vereniging van Beroepsfotografen hebben we een besloten Facebookgroep. Een 250 tal van onze leden zijn hierop aangesloten. Een aantal dus nog steeds niet.

Er is bewust gekozen voor een besloten groep, waardoor de onderlinge discussies verborgen of niet zichtbaar zijn voor het brede publiek. Hierdoor is een andere communicatie mogelijk dan indien ook klanten zouden kunnen meelezen.

Het is de bedoeling om tussen fotografen van gedachten te wisselen, mekaars ideeën te horen en te helpen indien mogelijk. Het is ook een manier om mekaar leren te kennen en te weten wat er zoal leeft bij collega’s.

Leden die nog niet aangesloten zijn op de Facebookgroep van de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen maar wel interesse hebben om ervan deel uit te maken kunnen een vriendschapsverzoek sturen. U wordt dan zo snel mogelijk toegevoegd aan onze Facebookgroep.

© 2018 Nationale Vereniging van Beroepsfotografen vzw | DisclaimerPowered by SycroCMS | © ZuPP webbuilding

Comments