Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

2014

Foto-event in Melsele 29 sept 2014

Nabeschouwing

"Een indrukwekkende voorstelling van Selina De Maeyer en het duo Peter Roels en Klaas Verdu.
De uitwisselingen met de collega's zijn uiteraard steeds verrijkend."
... schreef Ward Vleminckx op onze Facebookpagina

FEP European Professional Photographer 2014 awarduitreiking

Tijdens de Photokina 2014 werden de FEP Photographer of the Year 2014 awards uitgereikt. Meerdere van onze leden behaalden een finaleplaats en meer ...

Onze felicitaties gaan naar:

  • Isabel Corthier: Golden Camera Reportage, Gold Award Single Image Reportage, 2x Silver Award Single Image Reportage, Finalist Reportage
  • Karel Waignien: Finalist Illustrative, Silver Award Illustrative
  • Tom D. Jones: Finalist Landscape, Bronze Award Single Image Landscape
  • Carl Lapeirre: 2x Bronze Award Single Image Landscape
  • Fabian De Backer: Bronze Award Single Image Reportage
  • Philippe Swiggers: Finalist Wedding, Gold Award Single Image Wedding


Bij de Students and Young Photographers behaalde Andreas Van Esbroeck een finaleplaats.

Groepsbezoek Fotofestival Knokke 2014 op 19 mei 2014

Meer dan 35 fotografen zakten maandag 19 mei 2014 af naar Knokke voor het begeleid bezoek van de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen aan het fotofestival.
Het werd een zeer geslaagde bijeenkomst. Curator Stephane Verheye wist het fotofestival te duiden. Hij gaf informatie bij elk project van de ‘beloftevolle’ fotografen van de tentoonstelling ‘Unknown Masterpieces’ .
Deze extra dimensie maakte het fotofestival nog interessanter. De World Press Photo ’14 werd bezocht. Daarna met de fiets of carpooling voor het bezoek aan een aantal buitenlocaties van de tentoonstelling ‘Haute Africa’.
De dag werd afgerond in de galerij van Tom D. Jones op de Zeedijk waar we onder de indruk waren van de prachtige natuurfoto’s van Tom. Tom en Sylvia gaven er interessante informatie over kunstfotografie en de werking van een fotogalerij.
Het zonnige warme weer vergezeld van de nodige bubbels zorgde voor een aangename afsluiter van een gevarieerde en boeiende dag. 

‘Denk vroeger aan later’, speciaal voor fotografen, een zeer geslaagde infosesie

Maandag 7 april 2014 hadden we weerom een erg geslaagde info-activiteit. ‘Denk vroeger aan later’, speciaal voor fotografen, was het uitgangspunt van het namiddag- en avondprogramma bedoeld voor 50-plussers.

Drie deskundige sprekers belichtten elk een ander facet van de problematiek rond stoppen met de zaak en pensionering: het financiële, vermogen opbouwen, patrimonium veilig stellen, pensionering, toegelaten activiteiten, overlaten, verhuren, uitverkoop, stock, het fiscale, btw, stopzetting, gemengde loopbaan, kinderen, medewerkende partner, enz.

De meeste aanwezigen plannen nog niet direct te gaan stoppen maar waren wel tevreden deel genomen te hebben aan het programma omwille van de vele nuttige informatie over hoe en wat en waar. Vooral de aanzet tot nadenken en actie nemen op korte en lange termijn werd voor iedereen duidelijk. Een goede voorbereiding op stopzetting vergt immers algauw 3 tot 5 jaar. Bovendien was het weerom heel gezellig om oude bekenden terug te zien en duurden de collegiale babbels tot laat op de avond.

Infodag "Denk vroeger aan later" 7 april 2014

Lightroom voor gevorderden

24 maart 2014

Marketing & prijszetting: geslaagde avond op 3 maart 2014 in Vrasene

De afwezigen hadden ditmaal echt ongelijk. Het is een boeiende info- en debatavond geworden.

De goed opgebouwde uiteenzetting van Paul Gheyle kreeg algehele appreciatie. Paul wist vanuit zijn ervaring de problematiek van prijscalculatie goed te duiden. Hij illustreerde aan de hand van vele concrete voorbeelden dat de prijs meer is dan een bedrag en gaf aan welke voorwaarden onontbeerlijk zijn om een echte ‘beroeps’fotograaf te zijn. Hij praatte open vanuit eigen ervaring en vaststellingen die hij opmerkte bij andere fotografen en studenten. De 130 aanwezigen uitten hun waardering met een zeer gemeend applaus voor zijn doorlichting en aanzet tot gewetensonderzoek.

Jurgen de Witte wist daarna de panelgesprekken in goede banen te leiden. De Panelleden werden ingeleid aan de hand van een presentatie van hun werk. Caroline Tanghe uit Vichte, Carl Lapeirre uit Bissegem, Hans Duijghuisen uit Nederland en Ward Vleminckx uit Kieldrecht vertelden over hoe zij een portretsessie aanpakten, de tijdsbesteding, de bijbestellingen, de gehanteerde tarieven en hoe omgegaan werd met het meegeven van digitale bestanden.

Het panelgesprek rond huwelijksfotografie met Inge Nijs uit Schoten, Maarten Devoldere uit Roeselare en Liesbeth Goudenhooft uit Zedelgem leverde eerlijke en inspirerende getuigenissen op. Prijszetting, aangeboden pakketten, al dan niet deelnemen aan huwelijksbeurzen, andere opdrachten binnen krijgen door huwelijksfotografie, hoe aan klantenbinding doen, hoe door minimale tijdsbesteding kwalitatieve resultaten krijgen, hoe en waarom digitale files leveren, …

Grote dank aan Paul en Jurgen voor de grondige voorbereiding en verloop van de avond en dank aan de panelleden voor de openheid om hun bedrijfsvoering toe te lichten aan de collega’s. Ook dank aan het team voor logistieke hulp en bar. Een volgende bijeenkomst rond prijszetting bij event en publiciteitsfotografie staat later op het programma. 

World Photographic Cup 2013

Onze collega en natuurfotograaf Martin Steenhaut heeft een belangrijke bijdrage geleverd om Belgie de zesde plaats op de wereldranglijst te geven bij de eerste editie van de World Photographic Cup. De prijsuitreiking had plaats op 14 januari 2014 tijdens de PPA Convention in Phoenix, Arizona. Onze voorzitter Bruno Vetters had de eer de zilveren medaille in naam van Martin Steenhaut in ontvangst te nemen. Nationaal secretaris Nikki Huts mocht tweemaal het podium op om de certificaten in ontvangst te nemen in naam van Emily Van Den Broucke uit Brugge, finaliste in de categorie portret, en Carl Lapeirre, finalist in reportage.
De Worldcup ging naar de USA. Het zilver naar Australie. Portugal zette een enorme prestatie neer: een gouden, een zilveren medaille en 7 finalisten. Felicitaties aan hun teamleader André Boto. 22 landen namen deel aan deze eerste editie.
Zie ook http://worldphotographiccup.org/  

© 2020 Nationale Vereniging van Beroepsfotografen vzw | Disclaimer / privacyverklaring |  © ZuPP webbuilding

<p><span style="color: #000000; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">UNIZO - de Unie van Zelfstandige Odernemers</span></p>
Comments