Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Ledeninfo

Tips & Tricks

De beste tips komen vaak van je collega's en andere experten in de fotografie. Daarom hebben wij besloten om voor jullie de beste tips & tricks samen te bundelen en neer te schrijven. 

Begin alvast je kennis te vergroten met onze tips voor starters die als professioneel fotograaf willen beginnen.

 

 

 

Wat is er mooier dan van je passie je werk te kunnen maken?

Echter, zoals veel professionele fotografen weten is het niet vanzelfsprekend dat als je mooie foto’s maakt, je ook jezelf als fotograaf kunt verkopen.

Daarom hebben wij een zes tal handige tips voor jullie opgesomd zodat het starten als professioneel fotograaf veel gemakkelijker verloopt.  

Lees verder

Verplichte info website en facebook

Welke vermeldingen moeten verplicht op je website of Facebookpagina staan? 

De aanwezigheid op internet is voor ondernemingen onontbeerlijk. Steeds meer ondernemers maken dan ook een digitale etalage in de vorm van een website.

Sommigen verkopen ook hun producten via een webshop (e-commerce).

Er zijn echter een aantal vermeldingen die verplicht op je website moeten voorkomen, zelfs als je geen producten via je website verkoopt. Hetzelfde geldt als je een Facebookpagina heeft over je bedrijf. 

Wat moet er op jouw website staan? 

Deze  verplichte vermeldingen  moeten steeds op je website staan, ook als de klant niet de mogelijkheid heeft rechtstreeks op jouw website aan te kopen: 
 • De naam van je onderneming
 • De rechtsvorm
 • Het adres van je onderneming
 • Je eventueel e-mailadres 
 • Indien je een vennootschap hebt: 
  • De rechtsvorm (bijvoorbeeld ‘bv’)
  • Het adres van je maatschappelijke zetel (indien het  adres van je onderneming verschilt van dat van de maatschappelijke zetel)
  • Het woord rechtspersonenregister (of de afkorting ‘RPR'), gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen jouw vennootschap haar zetel heeft
 • Je ondernemingsnummer én BTW-nummer
 • Indien je website cookies gebruikt, moet je de klant hiervan op de hoogte stellen (de zogenaamde ‘cookieverklaring’)
 • Indien je gegevens van jouw klanten verwerkt, moet je ook het privacy-beleid van je onderneming vermelden op je website

 

Ontdek welke info je nog aan je klant moet meegeven in onze gratis download!

De 10 geboden van het auteursrecht op foto's

 1. Respecteer het auteursrecht op foto's.
 2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
 3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
 4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
 5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
 6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
 7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
 8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
 9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen de toestemming voor gebruik.
 10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

© Burafo 2007

Wat zijn de commerciële rechten op je fotomateriaal?

Commerciële rechten zijn een deel van het auteursrecht. Het auteursrecht bestaat uit twee delen:  

 1. Morele rechten (recht om je naam vermeld te zien, recht om het werk te wijzigen, …) 
 2. Commerciële of vermogensrechten: de rechten die verbonden zijn aan inkomsten (recht om het werk tentoon te stelling, te publiceren in boeken en magazines, …) 

Concreet: als je de commerciële rechten afdraagt, dan mag je klant die foto’s dus naar eigen goeddunken publiceren (in reclame, in infoboekjes, op tentoonstellingen, internet, …) zonder dat je daar een andere vergoeding voor krijgt dan degene die is afgesproken. De foto's mogen ook aan derden ter beschikking gesteld worden. De naamsvermelding van de fotograaf bij de publicatie van de foto's is wel verplicht, tenzij anders afgesproken. 

Als auteur heb je de vrijheid om je auteursrechten te verkopen of over te dragen. Je kan zelf bepalen welke contracten je wenst te sluiten met betrekking tot jouw auteursrechten.  
Zo kan je als auteur kiezen voor een (tijdelijke, al dan niet exclusieve) gebruikslicentie of voor een volledige overdracht. 
 
Een overdracht of licentie kan in principe vormvrij, zelfs mondeling, worden gesloten. 
Voor bewijsredenen is het evenwel best dat je dit op papier zet, aangezien de auteurswet voorziet dat enkel een schriftelijk bewijs is toegelaten.  
Clausules in contracten met betrekking tot het auteursrecht en de exploitatiewijzen ervan worden beperkend geïnterpreteerd.  
Om geldig te zijn, moet een overeenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoen. De wet heeft deze voorwaarden voorgeschreven om zo de auteur te beschermen in zijn onderhandelingen. 
Verder moet in principe voor elke exploitatiewijze de vergoeding van de auteur, de reikwijdte en duur van de overdracht uitdrukkelijk worden bepaald. 

Meer tips rond auteursrechten en eerder gestelde vragen van onze leden vind je in de kennisbank (enkel toegankelijk voor leden):

Ontdek hoe je meer geld overhoudt aan je auteursrechten in dit filmpje? 

Wat met winkelbeleving in tijden van COVID-19?

 1. Heb aandacht voor de veiligheid: 
  • Communiceer duidelijk en positief over hoe jij de veiligheid garandeert in je zaak via verschillende kanalen online en ter plaatse
  • Zorg voor voldoende handgels en bewegwijzering indien nodig
  • Organiseer een efficiënt bezoek door bijvoorbeeld te vragen wat de klant juist zoekt
  • Geef een compliment 
 2. Zorg voor beleving in jouw zaak: 
  1. Verras je klant met originele, positieve, grappige elementen in je zaak of verkoopproces op minstens 2 momenten
  2. Inspireer je klant en besteed veel aandacht aan de koopervaring van begin tot eind
  3. Ontzorg je klant voor een optimale beleving
  4. Geef een attentie mee
 3. Wees relevant:
  • Waarom moet de klant bij jou kopen?
  • Welke eigenschappen typeren jouw zaak?
  • Zorg dat de eigenschappen die je wil uitstralen, herkenbaar en relevant zijn voor jouw klant: uniek / origineel / avontuurlijk /vernieuwend / humer / eigentijds / lokaal / oprecht / inspirerend etc
 4. Maak connectie met je klant:
  • Hoe gaat het met hem/haar?
  • Wat mist hij/zij?
  • Vraag je klant om feedback!

© 2023 beroepsfotografen.be vzw | Disclaimer / privacyverklaring |  © ZuPP webbuilding

beroepsfotografen.be vzw 

Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel

Tel. + 32 496 71 10 59

fotografen@unizo.be

BTW BE 0408.556.773

fotografie - beroepsfotografen

<p><span style="color: #000000; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">UNIZO - de Unie van Zelfstandige Odernemers</span></p>
Comments