Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Alles wat je moet weten over #stopliveenrollment

<p>flyer met #stopliveenrollment</p>

Europa legt de nationale besturen een aantal plichten op rond fraudebestrijding bij het nemen van pasfoto’s en beveelt hiervoor het moderniseren van de bestaande ‘live capture’-kanalen aan. De overheid kiest voor ‘live enrollment’, hoewel ‘live capture’ in alle opzichten voordeliger is. Hieronder een uiteenzetting van het probleem en waarom 'live capture beter is dan 'live enrollment'.

Wat is ‘live capture’?

Live capture is een techniek die beelden elektronisch capteert via een sensor en meteen op een beveiligde manier naar een server stuurt. Die vorm van fotografie kan perfect – en zeer fraudebestendig – gebeuren door de beroepsfotografiesector, vanop gelijk welke locatie (dus zowel vanuit de studio van de fotograaf als de klassieke fotocabine in het gemeentehuis). Live capture is kan makkelijk aangepast worden op maat van de specifieke wensen en doelstellingen van de overheid.

Wat is ‘live enrollment’ en waarom is het nadelig?

‘Live enrollment’ houdt in dat de gemeentebesturen ‘live’ (= zelf en ter plekke) de pasfoto’s moeten nemen: dat heeft een negatieve invloed op de hoofddoelstelling van Europa. Deze manier van werken zorgt namelijk voor een lagere kwaliteit van foto’s waardoor de fraudebestrijdende gezichtsherkenningsalgoritmes minder goed werken en tal van grote nadelen voor de sector, de lokale besturen, de burger en de schatkist. In Frankrijk werd ‘live enrollment’ reeds terug gedraaid in het voordeel van ‘live capture’ omwille van alle nadelen. Het moet voorkomen worden om net zoals Frankrijk zoveel investeringen te doen die achteraf voor niets bleken te zijn.

De sector pleit dus voor ‘live capture’, omwille van de duidelijke voordelen voor iedereen.

Voordelen voor de overheid voor samenwerking privé:

 • Besparing op aankoopkosten en beheerskosten van apparatuur en systemen (Voorbeeld: In NL meer dan 3 miljoen euro)
 • Besparing op kostprijs pasfoto (Uit onderzoek is gebleken dat in NL de kostprijs van de pasfoto uit zou komen op ongeveer 86 euro)
 • Besparing personeelskost die zich bezighoudt met aankoop, organisatie en onderhoud apparatuur en systemen (meer tijd voor kwaliteitscontrole) en bepsaring extra personeel in gemeentes
 • Besparing op uitkering als deel van de sector (burgers) zijn inkomsten en job verliest!
 • Geen gezichtsverlies leiden (In Frankrijk is het live enrollment uitgevoerd en teruggedraaid wegens onpraktisch)
 • Burger is meer tevreden want user experience gaat vooruit: burger kan bij meer fotopunten terecht op meer tijden en aanvraag kan eventueel online gebeuren
 • Ondersteunen van lokale economie: Tewerkstelling sector blijft behouden en fotografen dragen mee zorg voor sociale cohesie in gemeentes
 • Innovatief imago ipv gebruiksvriendelijk systeem dat voor alle partijen win-win is!

Alle standpunten nog eens op een rij:

Overheid wil

 • veilig systeem dat fraude (morphing ea) tegengaat
 • Middelen zo efficiënt mogelijk besteden
 • Inzetten op zowel veiligheid als innovatie
 • Lokale economie steunen

 

Gemeente wil

 • Burger zo goed mogelijk verder helpen
 • Gebruiksvriendelijk systeem en procedure
 • Efficiënt systeem dat geen extra werk of wachttijden oplevert
 • Geen extra belasting werknemers en ruimtes moeten herinrichten
 • Lokale economie ondersteunen

 

Burger wil

 • Gebruiksvriendelijke procedure zonder extra wachttijden en/of afspraken met gemeente
 • Op zo veel mogelijk plekken en tijden de pasfoto kunnen laten nemen en procedure in gang zetten (liefst zonder afspraak)
 • Respect voor zijn/haar Privacy
 • Zich op zijn/haar gemak voelen zonder opgejaagd gevoel (aangename ervaring)
 • Op termijn geen extra belastingen moeten betalen

 

Pasfoto aanbieder wil

 • Job behouden en inkomsten niet kwijtraken
 • Klanten nog beter kunnen bedienen en sociale functie behouden (passie voor de job)
 • evolueren en innoveren om de noden van klanten te voldoen
 • Samen met de overheid een veilig en gebruiksvriendelijke software ontwikkelen om de foto’s veilig door te sturen en fraude tegen te gaan.

 

We zouden graag weten waarom de overheid kiest voor live enrollment met de wetenschap dat er een systeem is dat minstens zo goed zo niet beter is om aan alle problemen van de overheid te voldoen. Meer info kan je vinden op de #stopliveenrollment-site.

© 2023 beroepsfotografen.be vzw | Disclaimer / privacyverklaring |  © ZuPP webbuilding

beroepsfotografen.be vzw 

Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel

Tel. + 32 496 71 10 59

fotografen@unizo.be

BTW BE 0408.556.773

fotografie - beroepsfotografen

<p><span style="color: #000000; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">UNIZO - de Unie van Zelfstandige Odernemers</span></p>