Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Call-to-action HRZKMO voorstellen administratieve vereenvoudiging!

Beroepsfotografen worden nog steeds met veel te veel administratieve lasten geconfronteerd. Om die reden zijn we in samenwerking met de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, de Dienst Administratieve Vereenvoudiging en de FOD Economie een project gestart rond administratieve vereenvoudiging.

Het regeerakkoord voorziet een daling van de administratieve lasten met 30%. Vanuit beroepsfotografen.be willen we daar actief aan meewerken door vereenvoudigingen voor te stellen die onze zelfstandigen, kmo’s en vrije beroepers ten goede komen. Daarom lanceren we samen met de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, de Dienst Administratieve Vereenvoudiging en de FOD Economie een oproep aan jullie om de administratieve lasten waarmee jullie geconfronteerd worden en die volgens jullie eenvoudiger kunnen, te melden via www.hrzkmo.fgov.be/vereenvoudiging

Alle voorstellen zijn welkom (verschillende overheidsniveaus, domeinen, …) . Je  kan uw gegevens invullen maar kan ook anoniem voorstellen overmaken. Je kan jouw voorstellen indienen tot en met 18 juli.

beroepsfotografen.be wordt op de hoogte gebracht van alle voorstellen die onze sector aanbelangen. We zullen nadien ook betrokken worden bij de verwerking van de voorstellen en bij de opvolging van de uitvoering van die voorstellen door de overheid.


© 2020 beroepsfotografen.be vzw | Disclaimer / privacyverklaring |  © ZuPP webbuilding

beroepsfotografen.be vzw 

Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel

Tel. + 32 496 71 10 59

fotografen@unizo.be

BTW BE 0408.556.773

fotografie - beroepsfotografen

<p><span style="color: #000000; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">UNIZO - de Unie van Zelfstandige Odernemers</span></p>
Comments