Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Inzichten in auteursrechten

Donderdag 3 oktober organiseerden we een infosessie rond auteursrechten. Caroline Tanghe, onze voorzitter, startte de avond en wees erop dat we als fotograaf maar al te vaak op onze plichten worden gewezen met de komst van de GDPR, maar soms durven we te vergeten dat we als beeldmaker ook rechten hebben. Auteursrechten!  Met deze infosessie willen we jullie laten zien hoe jullie er ook zelf beter van kunnen worden. Jouw beelden zijn immers jouw verdienmodel en ook de rechten erop, maar veel fotografen maken daar nog te weinig gebruik van.

Dat inzicht in jullie rechten als auteur van een beeld kregen we van Tinne Billet van Sofam, Oliver Lenaerts, advocaat gespecialiseerd in fiscaliteit, Thomas Snoeck van Creative Shelter die een totaaloplossing voor fotografen kwam toelichten en Lieven van Assche van ID Photo agency die ons vertelde hoe je je beelden een tweede leven kan geven.  

Tinne Billet van Sofam gaf ons een inleiding tot auteursrecht en legde het verschil uit tussen een auteursrecht en een copyright, en het verschil in de Continentale en de Angelsaksische regelgeving.  

Een auteursrecht heb je automatisch als maker van een origineel werk. Daar moet je niets voor doen! Auteursrechten behoren toe aan de auteur (maw natuurlijke persoon ) en gelden tot 70 jaar na het overlijden, terwijl copyright slaat op de rechten van het beeld.

Zowel Tinne als Oliver legde uit hoe onze rechten als auteur zijn opgebouwd, namelijk uit vermogensrechten en morele rechten. Het vermogensrecht bestaat uit het reproductierecht en distributie, maw het recht om je beeld te reproduceren en distribueren en dus tot je verdienmodel te maken. Het morele recht daarentegen gaat over je recht op integriteit en paterniteit. Dat slaat dan weer op het feit dat jij mag beslissen of je akkoord bent met bepaalde wijzigingen in je werk en je recht op naamsvermelding of anonimiteit.

Oliver verduidelijkte ons uit dat je als fotograaf zelf bepaalt hoe je ermee omgaat, passief en/of actief. Het één sluit het andere namelijk niet uit! Je kan passief met je rechten omgaan, wat wil zeggen dat je vooral na misbreuk een vergoeding gaat eisen. Je kan je hiervoor aansluiten bij Sofam en hun tarieven hiervoor hanteren. Of je kan er actief mee aan de slag en licenties verkopen en zelf je tarief bepalen. Als je dat doet is het belangrijk om steeds de exploitatiewijze, duur, geografisch gebied en de vergoeding die er tegenover staat goed in een contract te zetten! Dit kan je zelf opstellen of bijvoorbeeld met behulp van een advocaat.

Na de pauze lichtte Thomas Snoeck van Creative Shelter toe hoe zij fotografen in deze administratie en contracten kunnen helpen door de facturatie via Creative Shelter te laten verlopen. In hun presentatie leggen ze duidelijk uit hoe ze dat doen en hoe ze op die manier zowel jou as jouw klanten kunnen ontzorgen.

Lieven van Assche heeft dan weer een ander verdienmodel op het verkoop van licenties bedacht met een groep van fotografen. Zij verkopen de beelden die ze voor klanten maken nadien online, vooral voor de media maar ook breder. Zo geef je je foto’s een tweede leven en brengen ze ook na de opdracht geld op! 

Nadien was er nog uitgebreid de tijd om met elkaar te netwerken en vragen te stellen.

Lees meer en raadpleeg de presentaties:


© 2020 Nationale Vereniging van Beroepsfotografen vzw | Disclaimer / privacyverklaring |  © ZuPP webbuilding

<p><span style="color: #000000; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">UNIZO - de Unie van Zelfstandige Odernemers</span></p>
Comments