Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Adviessessies - kmo-portefeuille

beroepsfotografen.be vzw erkend als dienstverlener 'Advies' bij de kmo-portefeuille

beroepsfotografen.be werd vanaf 13/01/2017 door de Vlaamse Overheid geregistreerd als dienstverlener voor de dienst Advies bij de kmo-portefeuille.
Daardoor kunnen onze leden vanaf nu gebruik maken van de kmo-portefeuille wanneer ze inschrijven voor een van de door de beroepsfotografen.be georganiseerde adviessessies aan de hand van een doorlichting van hun bedrijf.

1. Advies voor portret- en reportagefotografen:

Een expert bezoekt uw zaak, studio, ontvangstruimte of werkplek. De expert maakt een analyse van uw bedrijf en van uw aanpak aan de hand van een checklist: o.a. opvang van de klanten, uitstraling, presentatie, productaanbod …

De resultaten worden met u besproken en u krijgt advies rond optimalisatie van uw bedrijfsvoering. Dit advies is een unieke opportuniteit die moet leiden tot efficiënter werken, meer klanten, omzetverhoging en succesvoller zaken doen.

Vooraf:

 • Deelnemers geven hun verwachtingen van de doorlichting door
 • Deelnemers geven aan waarrond ze advies willen krijgen
 • Deelnemers denken na over hun bedrijf:
  • Wat zijn je doelstellingen?
  • Hoe zie je jezelf als fotograaf binnen 5 jaar? En welke stappen ga je hiervoor nemen?
  • Foto’s van gevel en interieur en eventueel etalage vooraf bezorgen
  • Hoe profileert je bedrijf zich in het straatbeeld?


Bezoek ter plaatste:

 • Feedback wordt ter plaatse gegeven
 • U krijgt achteraf een analyse en adviesnota
 • U krijgt positieve tips die nieuwe energie geven aan uw bedrijf


Samen met de expert wordt onderzocht
:

 • Waar je meerwaarde zit als ‘vak’fotograaf
 • Welke commerciële aanpak je kan optimaliseren?
 • Hoe jezelf beter in de markt zetten?
 • Hoe je naambekendheid vergroten?
 • Hoe referenties opbouwen?
 • Hoe je zaak beter profileren?
 • Zit je presentatie goed?
 • Is je huisstijl conform?
 • Heeft je bedrijf voldoende uitstraling?
 • Heb je als fotograaf de juiste uitstraling?
 • Hoe doe je aan klantenbinding?
 • Hoe kan je een grotere omzet realiseren?


Expert:
Nickie Weemaes:

Is interieurarchitect. Zij volgde een opleiding Marketing & Sales en heeft ervaring met audits, adviesverlening en met fotografiebedrijven. 

2. Advies voor publiciteitsfotografen:

Een expert bezoekt uw werkplek met al dan niet een studio. De expert maakt een analyse van uw bedrijf en van uw aanpak aan de hand van een checklist: o.a. uw fotografie, prospectie, contact met de klanten, uitstraling, productaanbod, omgang met opdrachtgevers, productaflevering, opmaak offertes …

De resultaten worden met u besproken en u krijgt advies rond optimalisatie van uw bedrijfsvoering en van uw fotografische aanpak. Deze audit is een unieke opportuniteit die moet lijden tot efficiënter en kwalitatiever werken, meer klanten, omzetverhoging en succesvoller zaken doen.

Vooraf:

 • Deelnemers geven hun verwachtingen van de analyse en advies door
 • Deelnemers geven aan waarrond ze advies willen krijgen
 • Deelnemers denken na over hun bedrijf:
  • Wat zijn je doelstellingen?
  • Hoe zie je jezelf als fotograaf binnen 5 jaar?
  • En welke stappen ga je hiervoor nemen?


Bezoek ter plaatste:

 • Feedback wordt ter plaatse gegeven
 • U krijgt achteraf een analyse- en adviesnota
 • U krijgt positieve tips die nieuwe energie geven aan uw bedrijf


Samen met de expert wordt onderzocht
:

 • Waar je meerwaarde zit als ‘vak’fotograaf
 • Hoe je fotografie optimaliseren?
 • Eventuele noodzakelijkheid van specialisatie. Waarom of waarom niet?
 • Hoe prospecteren? En vooral hoe naar een bepaalde doelgroep.
 • De rol van sociale media voor de industriële- en/of publiciteitsfotograaf.
 • Welke commerciële aanpak je kan optimaliseren?
 • Hoe jezelf beter in de markt zetten?
 • Hoe je naambekendheid vergroten?
 • Hoe referenties opbouwen?
 • Hoe je zaak beter profileren?
 • Zit je presentatie goed?
 • Heeft je bedrijf voldoende uitstraling?
 • Heb je als fotograaf de juiste uitstraling?
 • Hoe doe je aan klantenbinding?
 • Hoe kan je een grotere omzet realiseren?
 • Hoe best omgaan met art directors?
 • Profileer je jezelf conform je doelpubliek?


Expert: Stephane Verheye

Heeft 30 jaar beroepservaring als publiciteitsfotograaf. Door zijn technisch en commercieel kunnen behoort hij tot de top 5 van België. Hij werd door FEP onder meer uitgeroepen tot Photographer of the Year.

3. Ook voor kunstfotografen is apart advies mogelijk:

 • Hoe en wanneer is jouw fotografie ‘kunst’?
 • Hoe je bekend maken als kunstfotograaf?
 • Hoe leg je contacten met galerijen?
 • Welke tarieven worden gehanteerd?
 • Waar vind je afzetgebieden voor je artistieke fotografie?


Expert: Stephane Verheye

Is de laatste jaren actief in de kunstfografie en is onder meer curator bij het Internationaal Fotofestival van Knokke. Hij is permanent op zoek naar ‘unknow masterpieces’.

Deelname:

Fotografen die wensen deel te nemen aan deze analyses en adviesgesprekken betalen 500 euro (excl. btw) als deelname in de kosten.
Als zelfstandig ondernemer kan u gebruik maken van de kmo-portefeuille. In dit geval betaalt de Vlaamse Overheid 30% van de kosten. Concreet betaalt u zelf dan slechts 450 euro.

Interesse om deel te nemen? Mail naar fotografen@unizo.be.
Achteraf krijgt u meer informatie rond het gebruik van de kmo-portefeuille en verdere modaliteiten en afspraken voor de adviesgesprekken.


© 2020 beroepsfotografen.be vzw | Disclaimer / privacyverklaring |  © ZuPP webbuilding

beroepsfotografen.be vzw 

Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel

Tel. + 32 496 71 10 59

fotografen@unizo.be

BTW BE 0408.556.773

fotografie - beroepsfotografen

<p><span style="color: #000000; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">UNIZO - de Unie van Zelfstandige Odernemers</span></p>
Comments