Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

EP - Wat?

EP kwalificatie

EP-logo

De FEP, de Federation of European Photographers heeft een nieuwe Europese kwalificatie in het leven geroep toegankelijk voor alle Europese fotografen die volwaardig lid zijn van een bij de FEP aangesloten nationale fotografenorganisatie.

De EP-kwalificatie heeft tot doel het erkennen van de beroepsbekwaamheid en de professionele standaard van zij die het beroep van fotograaf uitoefenen.

Om dit kwaliteitslabel te kunnen behalen moeten deze fotografen aan een aantal voorwaarden voldoen (samenvatting):

 • Een aanwijsbaar inkomen verwerven als maker van fotografische beelden langs fotochemische of digitale weg.
 • Lid zijn van een nationale vereniging van professionele fotografen. Deze nationale vereniging moet op haar beurt lid zijn van de FEP.
 • Een zelfstandige of een bediende zijn.
 • Minstens één aaneengesloten jaar actief zijn geweest als beroepsfotograaf.
 • De vereiste kennis en ervaring bezitten op technisch gebied en voldoen aan een door de FEP vooropgestelde standaard om als professioneel fotograaf erkend te kunnen worden.
 • Over voldoende praktische professionele ervaring beschikken, hetgeen bevestigd moet worden door zijn/haar bij de FEP aangesloten Nationale Vereniging.
 • De Professionele Gedragsregels van de FEP aanvaarden (FEP Code of Conduct).


Kandidatuurstelling:

Elke kandidaat moet on-line een paneel van 12 foto’s indienen, in kleur of monochroom of een mix van beide. Het paneel moet bestaan uit 12 foto’s van één bepaalde fotografische specialiteit (huwelijk, portret, commercieel, enz. ), of uit 6 foto’s van één bepaalde fotografische specialiteit en zes van eender welke andere discipline. Deze laatste zes mogen zelfs een mix van disciplines zijn. Een eenvormige reeks is geen must, maar het kan een voordeel zijn.

Iedere kandidaat moet zich eerst registreren (gebruikersaccount aanmaken) op de website van de FEP www.europeanphotographers.eu alvorens de uploadprocedure te kunnen aanvangen.

De kandidatuurstelling en de jurering gebeuren volledig online. De ingediende beelden worden beoordeeld door een 3-koppige internationale jury. Kandidaten moeten minstens 2 stemmen van de 3 verwerven om te slagen.

Kandidaten betalen een inschrijvingsgeld van 50 euro als deelname in de administratie- en jureringskosten. Het inschrijvingsgeld van moet samen met de aanvraag on-line afgehandeld worden door betaling via Stripe (met een creditcard).

Geslaagde EP-fotografen ontvangen digitaal een EP-logo en een EP-certificaat dat ze zelf kunnen afdrukken en gebruiken bij het promoten van hun zaak.

Het EP-certificaat blijft geldig voor onbepaalde duur. De houder wordt aangemoedigd om zijn/haar kandidatuur te stellen voor het behalen van het QEP-label.
Houders van het EP-certificaat mogen hun kandidatuur indienen voor het behalen van het QEP-label vanaf de eerstvolgende QEP-jureringssessie.

Kandidaten die niet slagen zullen vanwege de FEP een opbouwende kritiek ontvangen met de verklaring waarom hun paneel niet succesvol was. Deze laatste kandidaten mogen daarna éénmalig gratis deelnemen aan één van de 3 jureringssessies volgend op hun eerste aanvraag. Zij mogen bij de upload van hun nieuw panel de betalingsprocedure gewoon overslaan. Het is wel uiterst belangrijk dat ze het FEP secretariaat in Rome (secretariat@europeanphotographers.eu) verwittigen (in het Engels) van deze tweede gratis deelname, anders wordt hun panel niet gevalideerd door de websoftware.

De uitgebreide deelnemingsvoorwaarden vindt u op de website van de FEP – https://www.europeanphotographers.eu/qualifications/

Het EP-label kan beschouwd worden als een soort van Europees Rijbewijs voor Beroepsfotografen. Het kan een belangrijk onderdeel vormen in hun marketingaanpak. Het is voor de klanten een garantie dat de fotograaf de minimumvereisten bezit om als beroepsfotograaf kwaliteitsvol werk af te leveren. Het EP-logo kan gebruikt worden op de website van de fotograaf en bij al zijn professionele contacten.

Houders van het EP-label zullen vermeld worden in een aparte lijst op de website van de FEP. Zij kunnen tegen een voordeeltarief genieten van speciale aanbiedingen, diensten en informatie via de europeanphotographers.eu website.

Na registratie als gebruiker op de FEP website kan u uw kandidatuur stellen voor het behalen van het EP kwaliteitslabel. 

Tijdsschema van de EP-jureringen

Kalender voor de opeenvolgende EP-jureringen (onder voorbehoud van wijzigingen door omstandigheden):

 • 1 december - 28 februari
 • 1 maart - 30 april
 • 1 mei - 30 juni
 • 1 juli - 30 september
 • 1 oktober - 30 november


De uitslag mag verwacht worden vanaf de derde/vierde week na het afsluiten van een EP-jureringsperiode.

© 2023 beroepsfotografen.be vzw | Disclaimer / privacyverklaring |  © ZuPP webbuilding

beroepsfotografen.be vzw 

Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel

Tel. + 32 496 71 10 59

fotografen@unizo.be

BTW BE 0408.556.773

fotografie - beroepsfotografen

<p><span style="color: #000000; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">UNIZO - de Unie van Zelfstandige Odernemers</span></p>