Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Wat is QEP - Master QEP

QEP - Qualified European Photographer logo

 

 

QEP: Qualified European Professional Photographer

MASTER QEP: Master Qualified European Professional Photographer

 Het QEP-label, Qualified European Professional Photographer

De FEP, de Federation of European Professional Photographers, heeft een kwalificatiesysteem opgezet dat fotografen omwille van hun uitzonderlijke vakkundige capaciteiten erkent door heel Europa. Beroepsfotografen kunnen 2 x per jaar erkend worden als Qualified European Professional Photographer of Master Qualified European Professional Photographer na live jureringen.

Dit Europese toplabel overstijgt de onderscheidingen die in de respectievelijke landen worden uitgereikt.

De Master QEP-titel is een nog hogere onderscheiding die toegekend wordt aan QEP-houders die een uitzonderlijke bekwaamheid tonen in hun werk.

De jury beoordeelt het Master-panel van Filip Santens QEP jury

Een internationale jury beoordeelt in alle anonimiteit de technische en artistieke kwaliteiten van het professionele werk van de kandidaten.
Deze jury is samengesteld uit QEP en Master QEP gekwalificeerde fotografen, voorgedragen door de deelnemende landen.

Inschrijven

Inschrijven gebeurt volledig on-line op https://www.europeanphotographers.eu/qualifications/

De volgende QEP- and MQEP-jurering gaat door op 25-26 november in Catania, Sicilië, Italië. 

Inschrijvingen die uiterlijk op (nog te bepalen datum, zie FEP website) 2023 online ingediend worden bij het FEP secretariaat worden aangerekend aan het early bird-tarief van € 170 (QEP) of € 270 (MQEP). Voor inschrijvingen die later toekomen, kosten € 185 voor QEP en € 295 voor MQEP. De deadline voor deelname is 29 september! Schrijf dus tijdig in. Kijk op de site van de FEP voor de bevestiging van deze gegevens.
Het is belangrijk dat kandidaten zich zo snel mogelijk on-line inschrijven, zodat de FEP tijdig weet of er genoeg inzendingen zijn om een jurering te kunnen organiseren. De foto's zelf kunnen nog tot kort (liefst 2 weken) voor de eigenlijke jurering opgestuurd worden naar het adres dat u vindt op de FEP website.

 

QEP EN MASTER QEP KANDIDATUURSTELLINGEN

Zie ook www.europeanphotographers.eu 

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Lid zijn van een door FEP erkende nationale vereniging van beroepsfotografen.
 • De FEP Europese gedragscode voor professionele fotografen aanvaarden (FEP European Code of Professional Conduct).
 • Een paneel indienen van 12 foto’s (voor de QEP) of 20 foto’s (voor de Master QEP). De Master QEP is een hogere kwalificatie voorbehouden voor houders van een QEP-titel.
 • Inloggen op de FEP website op https://www.europeanphotographers.eu/wp-login.php en het online inschrijvingsformulier invullen. Hierna het inschrijvingsgeld van 185 euro (vroege inschrijvers betalen 170 euro) voor een QEP- of 295 euro (vroege inschrijvers betalen 270 euro) voor een Master QEP-inschrijving online betalen met een creditcard. Er mag ook via bankoverschrijving betaald worden maar dan moet de kandidaat het FEP-secretariaat hiervan verwittigen zodat deze de inschrijving manueel kunnen valideren.
 • Daarna de foto's van uw panel uploaden op de site van de FEP. Dit moet niet onmiddellijk bij het registreren van uw kandidatuur maar wel ten laatste enkele dagen voor de jurering plaatsvindt. 
 • Uw automatisch gegenereerde inschrijvingsformulier afdrukken en toevoegen aan het ingediende paneel met foto’s.
 • De deadlines voor inschrijving zijn 30 april voor de jurering van juni en 31 oktober voor de jurering van november. Opgelet dit kan naar gelang de omstandigheden aangepast worden. Kijk daarom regelmatig naar het laatste FEP-nieuws op deze site.
 • De inschrijving is pas definitief als de FEP het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld heeft ontvangen.


Voorwaarden waaraan de panels moeten voldoen

 • De panelen moeten ten laatste de dag voor de jurering toekomen op het adres van de FEP dat op het deelnemingsformulier staat.
 • Panelen mogen ingediend worden in verschillende categoriën, naargelang de specialisatie van de kandidaat, zoals portret, huwelijk, reclame, landschap, reportage, industrieel, enz.
 • De ingediende panelen moeten bestaan uit afdrukken, in kleur of monochroom, of een mix van beide.
 • De afdrukken moeten gemonteerd worden op lichtgewicht drager zoals karton, Forex, Decocell, Kadapak of een gelijkaardig materiaal en mogen slechts uit één afbeelding bestaan. De kortste zijde van het paneel moet minimum 30 cm bedragen en de langste maximum 50 cm. Alles tussen 30x30 cm en 50x50 cm komt in aanmerking.
 • Inlijstingen worden niet toegelaten. Het totale gewicht van alle panelen inclusief de verpakking, mag het gewicht van 2,5 kg niet overschrijden, tenzij de foto's door de fotograaf zelf bezorgd en afgehaald worden.
 • Iedere afdruk moet aan de achterkant duidelijk genummerd zijn in de volgorde van voorstelling aan de jury. Een pijl op de achterkant duidt de richting aan waarin de foto moet geplaatst worden.
 • Alle afdrukken moeten afgeleverd worden in een herbruikbare verpakking om het behandelen en terugzenden gemakkelijker te maken. Deze verpakking mag niet groter zijn dan 55x60 cm.


Algemene opmerking betreffende zowel de QEP als de Master QEP

 • Alle kandidaten krijgen een geschreven rapport van het resultaat van de jurering van hun paneel. Geslaagde kandidaten ontvangen een certificaat van de FEP. Een lijst met uitsluitend geslaagde kandidaten zal gepubliceerd worden. De anonimiteit van alle kandidaten wordt ten allen tijde gegarandeerd, ook gedurende de jureringen.
 • Alle panelen die niet aan de hierna volgende voorwaarden voldoen zullen door het FEP secretariaat niet voorgedragen worden voor jurering en ook niet teruggestuurd worden naar hun auteur, indien:
  • De ingediende afbeeldingen niet voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden
  • Het lidmaatschap van de kandidaat niet bevestigd werd door de betreffende nationale vereniging
  • Het inschrijvingsbedrag niet of niet tijdig betaald werd
 • Een minimum van 40 QEP kandidaturen (of 30 QEP en 5 Master QEP kandidaturen) is nodig om een jureringssessie te kunnen laten doorgaan. Indien dit aantal niet behaald wordt dan worden de ingediende panelen gejureerd tijdens de eerstvolgende sessie.
 • FEP terugzendservice: om de kosten te dekken voor het terugzenden van de panelen naar het adres vermeld op het inschrijvingsformulier moet er een bijkomende overschrijving van 60 euro gedaan worden bij de online inschrijving of eventueel later indien u niet onmiddellijk weet hoe uw panel zal verstuurd worden of eventueel meegegeven met iemand van de vereniging die zelf op de jurering aanwezig is. Laat dit tijdig weten aan ons secretariaat.
 • Gelieve dit QEP reglement stipt te volgen en eventueel contact op te nemen met uw nationale vereniging vóór dat u uw paneel indient. Om de FEP kwalificaties te promoten organiseren sommige nationale verenigingen mentoringsessies om kandidaten te begeleiden bij het voorbereiden en indienen van hun panelen.
 • Er werd ook een nieuwe 'support chat function' geïnstalleerd op de website van de FEP voor als u problemen zou ondervinden bij het inschrijven of uploaden van uw panel.


Copyright

Het copyright van alle ingediende afbeeldingen blijft eigendom van de copyrighthouder. De FEP behoudt zich evenwel het recht voor om, zonder vergoeding, de ingediende afbeeldingen te gebruiken voor publicatie en promotionele doeleinden, en dit voor zowel de huidige als toekomstige onderscheidingen en projecten van de FEP. Het is van het grootste belang dat de kandidaat de voorafgaande toelating heeft van zijn klant en/of van de copyrighthouder en een geschreven toelating van het model, indien dit van toepassing is op het ingediende werk.

Jurering

De QEP-jury wordt samengesteld uit QEP- en Master QEP-houders die jaarlijks aangeduid worden door de nationale verenigingen en waaruit de voorzitter van de jury een selectie maakt. Om te slagen moet de kandidaat een meerderheid van de stemmen van de juryleden behalen.

Hoe bereid je je voor op een QEP of MQEP jurering?

© 2023 beroepsfotografen.be vzw | Disclaimer / privacyverklaring |  © ZuPP webbuilding

beroepsfotografen.be vzw 

Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel

Tel. + 32 496 71 10 59

fotografen@unizo.be

BTW BE 0408.556.773

fotografie - beroepsfotografen

<p><span style="color: #000000; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">UNIZO - de Unie van Zelfstandige Odernemers</span></p>
Comments