Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

EV - QEV - Wat?

EV-QEV-jurering 2016

The next EV-QEV session will be held in Segovia, Spain, on Nov 1st and 2nd, 2016. It will be the second annual session ever. The rules have not changed since last year. You can find them enclosed, as the entry forms. Deadline for receiving your DVDs or Internet keys is October 20th. The international judges will come from Spain and Portugal, and will be chaired by Neil Warner.

EV rules 2016 - QEV rules 2016 - EV application form nov 2016 - QEV application form nov 2016

EV - QEV Nieuws

Tijdens de FEP jureringssessie van 21/22 november 2015 in Granada, Spanje, werdden voor de eerste keer ook videofilms gejureerd. Collega Fabian De Backer was de eerste Belg die de titel QEV - Qualified European Videographer behaalde met een reeks after festival movies. Om u een beeld te vormen, hier de link naar één van zijn inzendingen:https://www.facebook.com/DanceDVision/videos/1167356543280055/?theater

EV – European Videographer

De EV (European Videographer) is een nieuwe basiskwalificatie van de FEP (Federation of European Professional Photographers) en beschikbaar voor de meeste professionele videografen in Europa.
De EV-kwalificatie heeft tot doel het erkennen van de beroepsbekwaamheid en de professionele standaard van zij die het beroep van videograaf uitoefenen. De EV-kwalificatie is in het leven geroepen om het gebrek aan te vullen aan een volwaardige titel die de professionele status van een videograaf bevestigt.

Elke kandidaat moet een reeks van 3 videofilms indienen. Voor de eerste jureringssesie moeten de 3 films ingediend worden opgeslagen op een USB-stick of een DVD. Vanaf 2016 gebeurt de EV-kandidatuurstelling en jurering volledig online.

Het EV-certificaat heeft geen categoriën. De reeks mag bestaan uit 3 films in eenzelfde genre (sociale reportage, tekenfilm, documentaire, commerciële en industriële realisaties, vrije creaties, enz.) of een mengeling van genres.

De jury bestaat uit 3 juryleden. Elk jurylid zal de ingezonden video's bekijken in een willekeurige volgorde en zal een 'yes' of 'no' toekennen aan iedere video apart. Om het EV-label te behalen moet een kandidaat minstens 6 'yes'-stemmen behalen op een totaal van 9 en moet iedere video op zijn beurt minstens 2 'yes'-stemmen behalen.

De kandidatuurstelling en jurering gebeuren volledig online. De eerste EV-jurering echter op 21/22 november 2015 in Granada, Spanje, zal door een jury ter plaatse gebeuren.

De deadline voor het indienen van video’s voor deze eerste EV-jurering is 31 oktober 2015.

Vanaf de volgende FEP jureringssessie in 2016 zal ook de nieuwe en hogere QEV (Qualified European Videographer, meer info hierover volgt) kwalificatie gejureerd worden door een jury ter plaatse.

EV-inschrijvingsformulier 2015 en het EV-reglement.

QEV - Qualified European Videographer

Net als de EV (European Videographer) is de QEV (Qualified European Videographer) een nieuwe video-kwaliteitsnorm van de FEP (Federation of European Professional Photographers) videografen in Europa.

Het QEV-reglemnet komt in grote lijnen overeen met het EV-reglement.

Belangrijkste verschillen:

Het deelnamebedrag voor de QEV is 150 euro ipv 50 euro voor de EV.
Elke kandidaat moet een reeks van 5 videofilms indienen, allemaal in dezelfde categorie.
De volgende categoriën komen in aanmerking: social reportage, drawing and documentary feature, commercial and industrial, free creation.

De jury bestaat uit 5 juryleden. Elk jurylid zal de ingezonden video's bekijken en zal een 'yes' of 'no' toekennen aan iedere video apart. Om het QEV-label te behalen moet een kandidaat minstens 15 'yes'-stemmen behalen op een totaal van 25. Dwz. dat minstens 60 % van de uitgebrachte stemmen een 'yes' moet zijn voor een geslaagde deelname.

De eerste QEV-jurering zal bij wijze van proef doorgaan op 21/22 november 2015 in Granada, Spanje, en zal door een jury ter plaatse gebeuren.
De deadline voor het indienen van video’s voor deze eerste QEV-jurering is uitzonderlijk uitgesteld tot 15 november 2015.

Een uitgebreide informatie ivm de QEV vindt u weldra op de FEP-website www.europeanphotographers.eu 

QEV-reglement  -  QEV inschrijvingsformulier

© 2019 Nationale Vereniging van Beroepsfotografen vzw | Disclaimer / privacyverklaring |  © ZuPP webbuilding

<p><span style="color: #000000; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">UNIZO - de Unie van Zelfstandige Odernemers</span></p>
Comments