Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

INFO AUTEURSRECHTEN

verslag van de infosessie van 3 oktober 2019

Donderdag 3 oktober organiseerden we een infosessie rond auteursrechten. Caroline Tanghe, onze voorzitter, startte de avond en wees erop dat we als fotograaf maar al te vaak op onze plichten worden gewezen met de komst van de GDPR, maar soms durven we te vergeten dat we als beeldmaker ook rechten hebben. Auteursrechten!  Met deze infosessie willen we jullie laten zien hoe we er ook zelf beter van kunnen worden. Jouw beelden zijn immers jouw verdienmodel en ook de rechten erop, maar sommigen van ons maken daar nog te weinig gebruik van.

Dat inzicht in jullie rechten als auteur van een beeld kregen we van Tinne Billet van Sofam, Oliver Lenaerts, advocaat gespecialiseerd in fiscaliteit, Thomas Snoeck van Creative Shelter die een totaaloplossing voor fotografen kwam toelichten en Lieven van Assche van ID Photo agency die ons vertelde hoe je je beelden een tweede leven kan geven.  

Tinne Billet van Sofam gaf ons een inleiding tot auteursrecht en legde het verschil uit tussen een auteursrecht en een copyright, en het verschil in de Continentale en de Angelsaksische regelgeving.  

Een auteursrecht heb je automatisch als maker van een origineel werk. Daar moet je niets voor doen! Auteursrechten behoren toe aan de auteur (maw natuurlijke persoon ) en gelden tot 70 jaar na het overlijden, terwijl copyright slaat op de rechten van het beeld.

Zowel Tinne als Oliver legde uit hoe onze rechten als auteur zijn opgebouwd, namelijk uit vermogensrechten en morele rechten. Het vermogensrecht bestaat uit het reproductierecht en distributie, maw het recht om je beeld te reproduceren en distribueren en dus tot je verdienmodel te maken. Het morele recht daarentegen gaat over je recht op integriteit en paterniteit. Dat slaat dan weer op het feit dat jij mag beslissen of je akkoord bent met bepaalde wijzigingen in je werk en je recht op naamsvermelding of anonimiteit.

Lees de hele presentatie van Sofam onderstaand.

Oliver legde ons uit dat je als fotograaf zelf bepaalt hoe je ermee omgaat, passief en/of actief. Het één sluit het andere namelijk niet uit! Je kan passief met je rechten omgaan, wat wil zeggen dat je vooral na misbreuk een vergoeding gaat eisen. Je kan je hiervoor aansluiten bij Sofam en hun tarieven hiervoor hanteren. Of je kan er actief mee aan de slag en licenties verkopen en zelf je tarief bepalen. Als je dat doet is het belangrijk om steeds de exploitatiewijze, duur, geografisch gebied en de vergoeding die er tegenover staat goed in een contract te zetten! Dit kan je zelf opstellen (bijvoorbeeld met behulp van een advocaat).

Wat belangrijk is bij de inkomsten van licenties is dat je een deel van je auteursrechten hierbij overdraagt en daarvoor maar 15% belast wordt ipv ongeveer 53% (personenbelasting bij eenmanszaak). Daarenboven kan je van die 15% ook nog eens kosten aftrekken waardoor je vaak maar op een 8% komt! Heel interessant dus, want je houdt een pak meer nettowinst over!

Maar zo eenvoudig is het allemaal niet! Je mag namelijk niet de hele dienstverlening (shoot-bewerking-beelden-kosten) aan het lage belastingstelsel aanrekenen, maar je moet een verdeelsleutel bepalen (bijv 50-50 of een derde). Er zijn in principe 3 regels waar je aan moet voldoen.

 1. Het werk moet beschermd zijn: dit gebeurt automatsich als jij de auteur bent
 2. Er moet een contract zijn waarin de exploitatiewijze, duur, het geografisch gebied en de vergoeding vermeld staan
 3. De verdeelsleutel moet vermeld staan!

Het beste is om een ruling aan te vragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen, want dan ben je gerust voor de komende jaren dat je voor een bepaald percentage aan het lagere belastingtarief mag factureren.

Oliver gaf uiteindelijk nog wat praktische tips en suggesties mee:

 • Bepaal tussen uzelf en klant (B2B) steeds de verdeelsleutel tussen vergoeding voor auteursrechten en vergoeding voor prestatie
 • Hanteer algemene voorwaarden in plaats van contract.
 • Vraag een ruling aan bij de DVB voor verdeelsleutel – benchmarks van DVB worden niet automatisch toegekend bij fiscale controle.
 • Voor zaakvoerders, hou timesheets bij om creatieve tijdsbesteding te rechtvaardigen van werknemers
 • Voor zelfstandige in B2B context: klant moet inhouding roerende voorheffing doen – rapportering op fiche 281.45 of volmacht voor rv-on-web zelf te doen.

Bekijk zijn presentatie onderstaand!

Na de pauze lichtte Thomas Snoeck van Creative Shelter toe hoe zij fotografen in deze administratie kunnen helpen door hun facturatie via hen te laten verlopen. In hun presentatie leggen ze duidelijk uit hoe ze dat doen en hoe ze op die manier zowel jou as jouw klanten kunnen ontzorgen.

Lieven van Assche heeft dan weer een ander verdienmodel op het verkoop van licenties bedacht met een groep van fotografen. Zij verkopen de beelden die ze voor klanten maken nadien online, vooral voor de media maar ook breder. Zo geef je je foto’s een tweede leven en brengen ze ook na de opdracht geld op! Bekijk ook de presentatie van Lieven Van Assche.

Samenwerken: opportuniteiten en bedreigingen

De wereld evolueert zo snel, dat er te veel is om te leren, weten en kunnen. Door kennis, vaardigheden en materiaal samen te brengen en te delen, zijn extra of zelfs nieuwe diensten en daarbij horende verdienmodellen mogelijk.

Waarom samenwerken? Wat levert het me op?

 • Kwaliteit dienstverlening vergroten
 • Meer en/of andere diensten aanbieden
 • Efficiëntie
 • Elkaar versterken

Welke aspecten zijn er belangrijk bij het aangaan van een samenwerking?

 • Alles goed doorspreken! Communicatie, openheid en vertrouwen zijn heel belangrijk!
 • Wat is mijn ambitie? Wat is onze gedeelde ambitie?
  • Wat ben je bereid om erin te steken?
  • Wat kan je erin steken van tijd, inzet, middelen etc?
  • Wie heeft intellectuele eigendom? Auteursrecht?
  • Hoe zit het aansprakelijkheid: spullen uitlenen, fouten die worden gemaakt, etc
 • Leg een niet-concurrentie beding vast, beperkt in tijd, locatie en aard
 • Zet afspraken op papier (en laat controleren door jurist/boekhouder).
 • Je bent zeker van wat er is afgesproken en kan nog aanpassen indien nodig.
 • Bespreek op voorhand wat er gebeurd als je eruit wil stappen!
 • Hou er rekening mee dat als je structureel met iemand samenwerkt, je na een tijd een feitelijke vereniging wordt! Bespreek dit met je boekhouder of laat een legal scan uitvoeren bij Unizo!
 • Het Business Model Canvas (BMC-tool verkrijgbaar bij Unizo) samen invullen, kan dienen om tot een goede samenwerking te komen. Unizo werkt aan een nieuwe BMC speciaal voor samenwerkingen!

 

Enkele voorbeelden uit de eigen vereniging en netwerk:

Zo werken Paul Gheyle en Jürgen de Witte al een tijdje samen onder de naam 2 Photographers voor de meer complexe opdrachten. Er zijn al verschillende fotografen die met een videograaf samenwerken om zo een meer volledige service aan te bieden. Maar ook samenwerkingen met bijvoorbeeld make up artiesten, kappers, kleedsters of kledijwinkels, bloemisten, grafische vormgevers, uitgeverijen, reclamebureaus, delen van een winkel of ruimte, etc.

Op zoek naar mensen met wie je kan samenwerken? Overal duiken co-working plaatsen op. Er zijn er nu al 170 plaatsen in Vlaanderen, ook speciaal voor creatieve beroepen, waar je elkaar inspireert en samen je klanten kunt uitnodigen voor een drink, etc. Je ontmoet er mensen, breidt je netwerk uit en kunt vragen stellen aan anderen.

Zoals het Objectief in Gent, van collega fotografe Marieke Selhorst, is een creatieve ruimte waar je materiaal en ondersteuning vindt voor je beeldvorming. Je kan er een plek of materiaal huren, maar evengoed een rechterhand zoeken om jouw creatief idee tot uiting te helpen brengen.

Je vindt vakfotografen uit alle niches, videografen, dronepiloten, visagisten en zelfs grafisch vormgevers en webbuilders terug in onze eigen vereniging, maar ook binnen Unizo. Je kan ook steeds een kijkje nemen op het versterkend netwerk voor freelancers van Unizo: https://www.unizo.be/ projecten/love-be-free- versterkend-netwerk-voor- freelancers

© 2023 beroepsfotografen.be vzw | Disclaimer / privacyverklaring |  © ZuPP webbuilding

beroepsfotografen.be vzw 

Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel

Tel. + 32 496 71 10 59

fotografen@unizo.be

BTW BE 0408.556.773

fotografie - beroepsfotografen

<p><span style="color: #000000; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">UNIZO - de Unie van Zelfstandige Odernemers</span></p>
Comments