Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Dossier pasfoto's

Vragenlijst pasfoto's

Om ons een duidelijk beeld te kunnen vormen over het aandeel en het belang van pasfoto's in de dagelijkse omzet van onze leden vragen wij jou om onderstaand formulier in te vullen.

Vul hier uw familienaam in
Vul hier uw voornaam in
Vul hier het postnummer en de naam van uw woonplaats in
Meerdere keuzes zijn mogelijk
Uw vraagprijs voor een set pasfoto's
Meerdere keuzes zijn mogelijk
Typ hier uw opmerkingen
CAPTCHA
Gelieve onderstaande code in te geven om de website te vrijwaren van mogelijke spam-inzendingen.
Beeld-CAPTCHA
Vul de karakters in getoond in de afbeelding.

Nieuwe normen voor pasfoto's vanaf 16 januari 2017

De FOD Binnenlandse Zaken heeft onze beroepsvereniging verzocht om de nieuwe normen voor pasfoto's kenbaar te maken aan onze leden.

Lees meer in deze bijlagen: Brief aan de NVB - Brief aan de Burgemeesters.

Vanaf 16 januari 2017 moeten pasfoto’s voor ID-kaarten eveneens ICAO–conform zijn, zoals de pasfoto’s voor internationale reispassen.
Een gedetailleerde uitleg over de ICAO-normen vindt u in deze pasfotomatrix.

Overleg ivm pasfoto's: update september 2016

PASFOTO’S

Nav een bericht dat de minister van binnenlandse zaken het mogelijk wil maken om identiteitskaarten online aan te vragen hadden wij overleg op het ministerie van binnenlandse zaken om te weten welke consequenties dit zou hebben voor het nemen van de pasfoto’s.

Plannen

De Fod Binnenlandse Zaken heeft de bedoeling om in een paar pilootgemeenten de elektronische aanvraag van Identiteitskaarten uit te testen.
In dit geval zou de burger dan van thuis uit de foto zelf  digitaal kunnen opladen, i.p.v. naar de gemeente te gaan met zijn foto.
Hij zou dan nog slechts éénmaal naar de gemeente moeten gaan, namelijk voor de ophaling van zijn id-kaart.
De gemeentelijke ambtenaar zou sowieso de laatste controle doen.
Ps wanneer vingerafdrukken ook dienen opgenomen worden op ID kaarten gaat bovenstaand verhaal niet door. 

De foto

Ivm de foto zelf verandert er momenteel niet veel.
Foto’s voor ID-kaarten gaan vanaf 16 januari 2017 ook wel moeten voldoen aan de ICAO normen.
De fotomatrix op www.fotopaspoort.be is het officiële toetsmodel voor paspoortfoto’s.
Zie ook http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoort/biometrisch_paspoort/belg_in_belgie/kwaliteitseisen_voor_de_foto

Vooropgestelde timing (die mogelijk wel vertraging kan oplopen):

 • September 2016: pilootproject Lokeren
 • December 2016: pilootproject in Antwerpen
 • Januari 2017 pilootproject in Brussel
 • Maart-juni 2017: uitbreiding Ciney, Merelbeke, Blankenberge, Ieper, Sint Lambrechts Woluwe, Bergen, Halle, Roeselare, Luik,…
 • 2019: Veralgemening


Digitaal platform en werkgroep:

Wij hebben ondertussen weer opnieuw contact gehad ivm de opbouw van een digitaal platform.
Indien er fotografen deel willen uitmaken van de werkgroep ‘pasfoto’s’ gelieve te reageren door te replyen op deze mail.

Aantallen via binnenlandse zaken:

We vernamen eveneens dat er tot in 2024 beduidend minder id kaarten zullen worden uitgegeven dan de te verwachten 3,4 miljoen in 2016.
U vindt hieronder de schattingen voor de komende jaren van de verschillende kaarten uitgegeven door de Fod Binnenlandse Zaken:

Gemiddelden op jaarbasis:

 • KidsID: 350.000
 • eVK EU (niet echt stabiel cijfer): 220.000
 • eVK NON EU (BIO): 100.000


Afgeronde voorspelling eID:

 • 2017: 2.000.000
 • 2018: 1.900.000
 • 2019: 550.000
 • 2020: 550.000
 • 2012: 550.000
 • 2022: 470.000
 • 2023: 470.000
 • 2024: 1.200.000
 • 2025: 2.400.000


Dit zijn enkel schattingen en hoe verder schattingen in de toekomst liggen, riskeren ze af te wijken van de uiteindelijke werkelijkheid.
De schattingen voor eID zijn gebaseerd op het aantal kaarten dat dan zal vervallen + gemiddelden van instroom 12-jarigen en gemiddelden van verloren, gestolen en vernietigde kaarten.
De schattingen van de andere kaarten zijn louter gebaseerd op gemiddelden daar men daar minder vat op heeft (KidsID is niet verplicht, de andere kaarten zijn onderhevig aan in en uitstroom van niet-Belgen).

Te verwachte evolutie van de paspoortaanvragen via de gemeenten:

 • 2016, 2017, 2018: 550.000
 • 2019: 450.000
 • 2020: 400.000
 • 2021, 2022: 450.000

Overleg met de bevoegde instanties rond pasfoto’s

Op 26 februari 2014 hadden we een overleg met een uitgebreide delegatie van Buitenlandse zaken en Binnenlandse zaken.

Stand van zaken voor internationale paspoorten en verblijfsvergunningen (momenteel nog niet van toepassing op de identiteitskaarten):

 • ICAO- normen worden ingevoerd voor de internationale paspoorten en de verblijfsvergunning
 • Momenteel zijn 440 van de 589 gemeenten uitgerust met dezelfde apparatuur en dezelfde software. Tegen 4 april 2014 voorziet men dat alle gemeenten operationeel zijn.
 • Voor de pasfoto’s betekent dit concreet dat de gemeenten uitgerust worden met scanapparatuur om de aangeleverde pasfoto’s te scannen op de gemeente.
 • In de loop van volgende week worden alle gemeenten gebriefd over de nieuwe modaliteiten en krijgen ze ook de nieuwe fotomatrix aan dewelke de pasfoto’s voor de paspoorten moeten voldoen.

Verschil met vroeger: In het verleden werden de foto’s in de gemeente opgeplakt en gebeurde de verdere verwerking extern. Nu worden de foto’s op de gemeente gescand en is het ook de gemeente die verantwoordelijk is en beslist over de goedkeuring van de pasfoto’s.

Belangrijk voor fotografen is dat de aangeboden pasfoto’s (voor paspoorten en verblijfsvergunningen) aan de nieuwe fotomatrix beantwoorden en ICAO-conform zijn. Concreet betekent dit o.a.

 • Ogen recht in de camera kijkend
 • Minimaal 400 dpi resolutie
 • Formaat pasfoto 35 mm X 45 mm
 • Lengte van het gezicht (van kin tot kruin) tussen 31 en 36 mm
 • Geen (slag)schaduwen
 • Geen reflectie in het gezicht
 • Voldoende contrast tussen hoofd en achtergrond
 • Ogen op een horizontale lijn en volledig zichtbaar
 • Neutrale blik, mondhoeken in rust, geen glimlach
 • Hoofd niet gekanteld, frontale positie
 • Mond gesloten

De volledige informatie en de fotomatrix vind je op www.fotopaspoort.be

Goed om weten:

  • Aan de pasfoto’s voor identiteitskaarten verandert er momenteel nog niks.
  • De pasfoto’s voor verblijfsvergunning en internationale paspoorten kunnen ook gebruikt worden voor identiteitskaarten (vice versa niet steeds). Bv op pasfoto’s van identiteitskaarten mogen nog wel tanden bloot en mag wel gelachten worden.
  • De gemeentelijke ambtenaren zijn verantwoordelijk voor het aanvaarden en goedkeuren van de pasfoto’s. in tweede instantie kunnen ze de aangereikte pasfoto’s scannen en vergelijken met de controle software.

 

 • De FotoMatrix is de norm
 • Indien foto’s worden afgekeurd moet de gemeente aantonen op basis van welke afwijking van de fotomatrix
 • De voorwaarden voor de pasfoto’s zijn welomlijnd en moeten aan professionele eisen voldoen, wat in het voordeel van de vakfotograaf pleit

Belangrijk advies: Wij adviseren om goede contacten te onderhouden en goed overleg te plegen met de gemeentelijke diensten

Infosessies
Wij overwegen om infosessies in te richten voor fotografen. De overheid wil hierop aanwezig zijn.
Hierop willen we de verschillende facetten van het nemen van pasfoto’s toelichten en bespreken (fotomatrix, materiaal, pasfoto’s van baby, enz…)
Indien u hiervoor interesse hebt stuur een mailtje aan peggy.deneve@unizo.be zodat we op basis van de interesse rekening kunnen houden bij het bepalen van de locaties.
Bij voldoende interesse organiseren we dit provinciaal.

Pasfoto's moeten voortaan voldoen aan de ISO/IEC FCD 19794-5 standaard

Men is begonnen met de systematische invoering van de biometrische reispassen in de gemeenten. Deze uitrol verloopt gefaseerd (gemeente per gemeente). De betrokken gemeenten lichten hun lokale beroepsfotografen in over de nieuwe normen. M.a.w. het biometrisch paspoort wordt niet ineens in alle gemeenten tegelijk ingevoerd. Vandaar dat tot nu toe enkel de fotografen van de betrokken gemeenten gewaarschuwd werden door hun gemeente.

U vindt de ICAO specificaties in deze bijlage. Een belangrijk verschil met vroeger is dat de mond gesloten moet zijn.

Meer ...

Pasfoto's zullen in de toekomst niet door de gemeenten gemaakt worden

Officieel standpunt

Sinds 2008 zijn we intens bezig geweest met het dossier voor behoud van de pasfoto’s bij de beroepsfotograaf.

We zijn dan ook zeer blij U dit officiële schrijven aan de burgemeesters en gemeentebesturen van alle steden en gemeenten te kunnen overmaken, ondertekend door Didier Reynders, Minister van Buitenlandse Zaken, Joël Milquet, Minister Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom Minister van Justitie, Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel & Migratie.

In dit schrijven wordt gesteld

 • dat er een nauwere samenwerking komt tussen de verschillende departementen en een eenvormigheid komt voor de pasfoto’s.
 • dat de gemeenten gaan uitgerust worden met scanapparatuur waardoor de pasfoto’s, zoals nu, verder gescand zullen worden
 • dat er geen foto’s gaan genomen worden op de gemeenten en dat de gemeenten geen ruimte moeten voorzien voor het plaatsen van een pasfotocabine

© 2023 beroepsfotografen.be vzw | Disclaimer / privacyverklaring |  © ZuPP webbuilding

beroepsfotografen.be vzw 

Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel

Tel. + 32 496 71 10 59

fotografen@unizo.be

BTW BE 0408.556.773

fotografie - beroepsfotografen

<p><span style="color: #000000; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">UNIZO - de Unie van Zelfstandige Odernemers</span></p>
Comments